Till sidans huvudinnehåll
Egyptens president Hosni Mubarak talar vid den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 1994.
Foto: FN Foto

ICPD-konferensen 30 år

FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 (ICPD) markerade ett historiskt skifte för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 30 år senare träffades beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer och FN-organ för att återknyta till ICPD-agendan.

RFSU:s politiska rådgivare Linnea Håkansson var en av deltagarna vid mötet i New York i maj.
– Det är viktigare än någonsin att bekräfta och bygga vidare på de åtaganden som gjordes då, så att alla människor blir fria att själva bestämma över sin kropp och sexualitet, säger hon.

RFSU:s historiska engagemang i ICPD

Även 1994 var RFSU med och påverkade den globala politiken som en del av den svenska delegationen vid Kairokonferensen. Handlingsprogrammet som då togs fram utgör fortfarande grunden för arbetet med att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i hela världen. Det tar upp åtgärder för att förbättra situationen för unga flickor och kvinnor, ungdomars välbefinnande samt jämställdhet mellan könen. Men dessa grundläggande insatser för förbättring av befolkningens hälsa, godtogs inte utan diskussioner. Flera länder hade reservationer mot olika punkter i dokumentet, främst vad gäller kvinnors sexuella rättigheter, abort och flickors arvsrätt.

Linnea Håkansson.

Resultatet av CPD:s 57:e session

Varje år sedan 1994 har stater samlats i FN för att genom på nytt förbinda sig till ICPD-agendan. I början av maj hölls den 57:e sessionen av FN:s Befolkningskommission (CPD) i New York. Linnea Håkansson tycker att resultatet hade kunnat vara bättre, men att det finns ett visst hopp.
– Trots att vi efterlyste ett progressivt slutdokument som kan förbättra livet för flickor, kvinnor och andra exkluderade grupper, var framstegen begränsade vid årets möte. Med detta sagt antogs en politisk deklaration som uppmanar till förverkligandet av mänskliga rättigheter för alla samt till jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, säger hon.

Linnea Håkansson menar att det var viktigt att en politisk deklaration antogs. Det sänder ut ett starkt politiskt budskap om att ICPD:s handlingsprogram är mer relevant än någonsin när det kommer till att stödja genomförandet av SRHR för alla i alla delar av världen.
– RFSU och partners är fast beslutna att utkräva ansvar för denna agenda. Utan ett fullständigt förverkligande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kommer hållbar utveckling, jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor inte att vara möjligt.

Detta vill RFSU:

På 30-årsdagen av ICPD:s handlingsprogram uppmanar vi till förnyat engagemang och brådskande åtgärder från medlemsländerna för att främja ICPD-agendan. Passivitet är inte ett alternativ - kvinnors, flickors och marginaliserade gruppers liv, välbefinnande och mänskliga rättigheter står på spel.