Till sidans huvudinnehåll
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde och Kristina Castell, politiskt sakkunnig barnmorska
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde och Kristina Castell, politiskt sakkunnig barnmorska på RFSU

När ändras lagen om hemaborter, Lena Hallengren?

Det är hög tid att ändra abortlagen från 1974 så att den som vill ska kunna göra abort hemma, utan att först behöva besöka sjukhus. Nu finns en majoritet för förslaget om hemaborter i riksdagen.

– Nu när 96 procent av alla aborter sker med medicinsk metod finns det ingen anledning att kräva att den som vill avsluta en graviditet ska resa till en abortmottagning eller ett sjukhus, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande.

Låt den som vill göra abort hemma

Det var i februari 2021 som RFSU, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Barnmorskeförbundet presenterade förslaget om att tillåta hemaborter, som i korthet innebar att barnmorskor får rätt att skriva ut abortläkemedel som kan hämtas på apotek. En kort tid efter RFSU:s utspel gick Moderaterna ut i frågan med liknande krav. Nu finns, enligt Sveriges Radio Ekots rundringning, en majoritet i riksdagen för förslaget.

Hemaborter har länge diskuterats av yrkesverksamma

Frågan om hemaborter är inte ny. Världshälsoorganisationen WHO har länge rekommenderat hemabort, framför allt i länder där det kan vara svårt att få tillgång till sjukvård.
– Barnmorskor och gynekologer har diskuterat behovet av en lagändring ända sedan vi började utföra den typen av hemaborter som finns idag, alltså de aborter där man tar det första pillret på sjukhus för att sedan slutföra aborten hemma, säger Kristina Castell, politiskt sakkunnig barnmorska på RFSU.
– Behovet aktualiserades under coronapandemin när sjukvården blev hårt belastad även i Sverige, förklarar hon.

För första gången ställdes frågan om hemaborter i Sveriges riksdag

Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M), ställde nyligen en fråga till socialminister Lena Hallengren: “Avser ministern att ta initiativ till en statlig utredning med syfte att förnya den svenska abortlagstiftningen?”

Idag onsdag kom svaret från socialminister Lena Hallengren:
“Abort är och ska vara en rättighet för varje kvinna. Regeringen är angelägen om att stå upp för svensk abortlagstiftning och kvinnors rätt till sin egen kropp, såväl i Sverige som internationellt.

Regeringens prioritering är att abortverksamheten ska drivas på ett ändamålsenligt sätt med hög patientsäkerhet. Regeringen följer noga utvecklingen inom området och utesluter inte att det kan finnas skäl att närmare se över frågan. Jag vill i sammanhanget dock betona att det inte, på något sätt, är aktuellt att inskränka svensk abortlagstiftning” står det i hennes skriftliga svar.

Ett svar som lämnar en del att önska, enligt RFSU

– Stödet för aborträtten är starkt och nu finns det en riksdagsmajoritet i den här frågan. Det vore olyckligt om regeringen missar tillfället att modernisera de lagparagrafer som inte bara är omoderna utan också utgör hinder för den som vill göra abort idag, säger Hans Linde.

Fakta om aborter i Sverige

2021 utfördes 33 697 aborter i Sverige. 

61 procent av aborterna utfördes före vecka 7, 86 procent före vecka 9. 

Abort är vanligast bland kvinnor i ålder 25-29 år.

Det finns två typer av abort, medicinsk och kirurgisk. 2021 var 96 procent av alla aborter medicinska. 

Drygt en procent av alla aborter, 516 stycken, utfördes efter vecka 18.

Källa: Socialstyrelsen