Till sidans huvudinnehåll

Frozen Fright vid sexuella övergrepp

Om metoden

Det här är en metod för att uppmärksamma eleverna på att reaktionerna vid ett sexuellt övergrepp kan variera. Många tror felaktigt att man måste göra fysiskt motstånd för att det ska räknas som ett övergrepp. Gör gärna denna metod tillsammans med Ja och nej-signaler för att stärka gruppens förståelse av varför passivitet alltid är en nej-signal.

Förberedelser

Förbered visning av filmen här nedanför, Därför kan majoriteten av våldtagna inte göra motstånd, till exempel genom videospelaren nedan.

Så här gör du 

Titta på filmen tillsammans. 

Diskutera sedan i helklass eller i mindre grupper. Använd gärna dessa frågor: 

  • Hur kan det kännas om man varit med om ett övergrepp och drabbats av frozen fright?
  • Vilka föreställningar finns kring den som utsätts för våldtäkt eller andra övergrepp?
  • Skiljer det sig åt om den utsatta är en kille eller tjej?