Till sidans huvudinnehåll

Rösterna du inte hör i valrörelsen

Det finns partier i Sveriges riksdag som går till val på att skära i biståndet med så mycket som 30-50 procent och alltså ta pengar från de som har allra minst. Sådana sänkningar får katastrofala och direkta följder. Om det skriver bland andra Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU i Länsposten.

Utspelen följer på varandra i valrörelsens slutspurt – så här får just DU det bättre om du röstar på oss! Mycket handlar förstås om hur vi ska möta en kommande lågkonjunktur, och svenskarnas ekonomiska oro är en realitet. Samtidigt är det förbluffande lätt att tappa perspektiv i en valrörelse. Som att Sverige, i en global jämförelse, är ett oerhört rikt land med marginaler och reserver för både denna och kommande kriser. För många andra länder i världen är det annorlunda. Där har pandemin lett till ökad hunger och fattigdom och slungat jämställdheten tillbaka flera decennier. Klimatkrisen tvingar människor på flykt i detta nu och antalet konflikter i världen ökar.

‍Inget land kan på egen hand bygga en trygg framtid i en ojämlik värld med utbredd fattigdom. Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans, över nationsgränser. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd.

Det finns partier i Sveriges riksdag som går till val på att skära i biståndet med så mycket som 30-50 procent och alltså ta pengar från de som har allra minst. Sådana sänkningar får katastrofala och direkta följder. Några exempel på vad som skulle hända om biståndet kapas med 30 procent är att 760 000 människor som lever på svältgränsen inte skulle få mat, 2 miljoner barn inte kunna gå till skolan och 2 miljoner människor inte få tillgång till rent vatten.

Internationellt bistånd kan ses som en solidaritetshandling, men det är också en investering i en tryggare värld. Att minska satsningar på barns utbildning, tillgång till rent vatten, kvinnors rättigheter och klimatet leder till fler kriser och konflikter. I vår sammanlänkade värld blir de kriserna och konflikterna också våra – det är både pandemin och kriget i Ukraina sorgliga påminnelser om.

Svenskt bistånd går till de människor som lever i störst fattigdom och utsatthet. Det betyder att de som berörs av och är i störst behov av den här budgetposten är människor utan egen röst i Sverige. Det gör biståndet extra sårbart för minskningar och felanvändning varje gång det saknas pengar någon annanstans. I årets valrörelse har vi sett flera exempel på att biståndsbudgeten ses som en smidig handkassa för oförutsedda utgifter. Just för att de som berörs av föreslagna nedskärningar inte får höras i debatten är det principiella åtagandet om minst en procent av BNI så viktigt.

Våra politiker behöver förstå att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor i en tid då demokratin och mänskliga rättigheter är starkt hotade på många platser i världen. Sverige tappar sitt förtroende i omvärlden om vi vänder världen ryggen för att rädda vårt eget skinn. Nu behövs biståndet mer än någonsin och vi, om något land, har råd.

Initiativtagarna till uppropet Rädda biståndet och medlemmar i plattformen CONCORD Sverige:

Therése Engström, generalsekreterare International Rescue Committee (RESCUE)
Lena Thurang, tf generalsekreterare Läkare i Världen
Peter Brune, generalsekreterare War Child
Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige
Noura Berrouba ordförande LSU
Anna Widoff, ordförande MeSheWe
Ingela Holmertz, generalsekreterare RFSU
Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv
Gabi Björsson, ordförande Emmaus Stockholm
Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén
Paul Carlsson, ordförande Praktisk Solidaritet
Lotta Sundelin, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh
Johanna Eliasson, ordförande Vänsterns Internationella Forum
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna fredsrörelsen
Anders Pedersen, internationell chef Svenska Röda Korset
Alex Brekke, generalsekreterare Amazon Watch Sverige
Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige
Martin Nihlgård, generalsekreterare IM (Individuell Människohjälp)
Martina Hibell generalsekreterare Barnfonden
Tobias Linghag, verksamhetsledare Framtidsjorden
Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
Andreas Stefansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Göran Alfredsson, ordförande MyRight
Ole von Uexkull, Executive Director Right Livelihood
Judy McCallum, Executive Director, Life & Peace Institute
Morten Kjaerum, Director Raoul Wallenberg Institute
Kerstin Bergeå, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Charlotta Norrby, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Klara Knapp, ordförande Latinamerikagrupperna
Suzanne Standfast, generalsekreterare Oxfam
Caroline Björkdahl, styrelseordförande Svalorna Latinamerika
Alexander Clemensson, generalsekreterare KFUM Sverige
Maria Nyberg, generalsekreterare, Union to Union
Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige
Prudence Woodford-Berger, ordförande PRO Global
Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch
Niclas Lindgren, direktor PMU
Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige
Linn Persson, chef internationella avdelningen Naturskyddsföreningen
Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen
Anna Sjöberg Tibblin, kanslichef Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid
Shahab Ahmadian, ordförande MÄN
Johanna Davén, generalsekreterare IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening