Återbud

Återbud kan lämnas på telefonnummer 08- 692 07 97 dygnet runt. Vid uteblivande eller återbud som lämnas senare än kl 09.00 dagen före bokat besök debiteras du hela besöksavgiften (i enlighet med de återbudsregler Stockholms stad fastställt).