Till sidans huvudinnehåll

Hur arbetar RFSU?

RFSU arbetar på olika sätt

för att andra ska få kunskap

om sex och kärlek och sånt.
 
Vartannat år har RFSU:s medlemmar
ett stort möte.

Det kallas för kongress.
 
På kongressen bestämmer medlemmarna

vad RFSU ska jobba med.
 
RFSU har anställda som arbetar varje dag

med det som kongressen har bestämt är viktigt.
 
Det finns sjuksköterskor

som tar hand om patienter.
 
Journalister som skriver i tidningar

för att berätta för andra
om det RFSU tycker är viktigt.
 
Projektledare som planerar.
 
Ledare har kurser om sex.
 
Många av våra medlemmar

arbetar för RFSU utan att få betalt.
 
De har gått en kurs

och kallas för informatörer.
 
Informatörerna pratar med elever i skolan

om sex och sånt.
 
Hur man har bra sex.
 
Vad man kan göra
om tror att man blivit gravid,

eller fått en könssjukdom.
 
Informatörerna pratar om kärlek,

respekt och att alla är lika mycket värda.
 
De berättar om kondomer
och andra sätt att skydda sig.
 
Informatören berättar vad du kan göra

när någon gör något med din kropp

som du inte tycker om. 
 
Informatörerna pratar om det

som är viktigt att veta.
De pratar om att alla är olika.

Och att det är okej att
inte vara exakt som alla andra.
 
RFSU jobbar också med

att prata med politiker och journalister

om det som är viktigt för RFSU.
 
Det gör vi för att vi vill ändra på saker.

Det kallas för opinionsbildning.
 
RFSU tycker att det är viktigt

att prata med människor runt om i världen

om sex och samlevnad.
 
Därför har vi projekt i olika länder.

Tanzania är ett sånt land.
 
Indien är också ett sånt land.
 
Ett projekt kan handla om sjukdomen hiv

och hur man använder kondomer
för att inte få hiv.
 
Ett annat projekt kan handla om

att alla har samma värde,

ingen ska bestämma över den andra.