Till sidans huvudinnehåll

Öppet brev till Lena Hallengren

Uppmaning till regeringen: Infria löftet om att en ny modern könstillhörighetslag kommer på plats under denna mandatperiod.


Bästa Lena Hallengren,

Vi skriver till dig för att få klarhet i huruvida regeringen fortfarande avser att lägga fram en proposition i syfte att modernisera könstillhörighetslagen under innevarande mandatperiod? Vad vi förstår har datumet passerat för när regeringen självständigt kan lägga fram ett förslag till riksdagen som hinner behandlas innan mandatperiodens slut, men det är fortfarande möjligt att behandla ett förslag under mandatperioden om riksdagens socialutskott godkänner det.

Vi som skriver till dig menar att en moderniserad könstillhörighetslag är av största vikt för de som berörs av lagen. Vi ser att utkastet till ny lagstiftning bättre säkerställer transpersoners rätt till integritet och identitet på lika villkor. Den föreslagna lagen skulle förbättra livsvillkoren för många transpersoner och stärka deras frihet och självbestämmande. Att minderåriga transpersoner får möjlighet att leva med rätt juridiskt kön betyder att fler kommer att kunna få en bättre tillvaro tidigare i livet. Den förenklade processen skulle också kunna underlätta livet för myndiga transpersoner.

Den nuvarande ordningen, där processen med att ändra juridiskt kön kopplas ihop med den medicinska, medför en utdragen och omfattande påfrestning helt i onödan. Frågan har utretts i flera omgångar under lång tid och vi är angelägna om att regeringen infriar sitt löfte om att en ny modern könstillhörighetslag kommer på plats under denna mandatperiod. Om Sverige ska vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter måste fler människor i vårt land få möjlighet att leva sina liv i enlighet med sin könsidentitet.

Därför frågar vi dig om du, å regeringens vägnar, kommer att gå vidare och lägga fram propositionen om en ny modern könstillhörighetslag till riksdagen under denna mandatperiod.

Vänligen,

Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Trifa Shakely
, förbundsordförande RFSL
Elias Fjellander, 1:e vice förbundsordförande RFSL Ungdom
Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty
Ann-Christine Ruuth, förbundsordförande Transammans
Paloma Halén Román, patientförening för transpersoner