Till sidans huvudinnehåll

Omskärelse av penis

Omskärelse av penis är att operera bort hela eller delar av förhuden på penis. Ingreppet görs av religiösa och kulturella skäl, men det kan också finnas medicinska eller estetiska anledningar.

“Omskuren penis”, “manlig omskärelse” eller “omskärelse av penis”. Ingreppet kan kallas många olika saker beroende på vem som pratar om ämnet. I den här artikeln kallar vi ingreppet för omskärelse.

Omskärelse innebär att hela eller delar av förhuden på penis opereras bort. Det vanliga är att omskärelse av penis sker på bebisar eller små barn, men det kan också göras senare i livet.

Det finns olika motiv till att förhuden på penisen tas bort. Förutom att det ofta görs av religiösa och kulturella skäl talas det ibland också om hygien. Ibland tas förhuden bort på grund av medicinska orsaker, som till exempel att förhuden är för trång.

Det är vanligt att ha olika känslor om ingreppet. För vissa som är omskurna kan det kännas som en viktig del av den religiösa eller kulturella identiteten. Andra kan känna sorg eller ilska över att de inte har samtyckt till omskärelsen. Frågan om omskärelse av penis handlar alltså om mer än bara kroppen och ingreppet i sig. Det kan också påverka ens känsla av identitet och tillhörighet.

 

Vad säger lagen?

I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga barns penisar utan medicinsk orsak om barnets vårdnadshavare vill göra det. Om barnet är äldre än två månader måste det vara en legitimerad läkare som utför ingreppet. Barnet ska få information om det är stort nog att förstå. Ingreppet får inte utföras mot barnets vilja. På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring – oavsett ålder – som ges av legitimerad läkare eller sjuksköterska. Läs mer i Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar

Vad tycker RFSU?

RFSU har under många år tagit avstånd från manlig omskärelse. Vi tycker inte heller att det är etiskt försvarbart att avlägsna frisk vävnad från människokroppen på individer som inte kan ge sitt medgivande till det. Att kränka den personliga integriteten på detta sätt är att kränka barnets rättigheter. Omskärelse av pojkar är ett oåterkalleligt ingrepp. RFSU anser att det är varje individs rätt att bestämma över sin egen kropp och vill därför inte att omskärelse utan medicinska skäl utförs på barn.