Till sidans huvudinnehåll
Två ritade personer som håller varandra i handen och ler.

Trans och cis

Känner du dig som en pojke, flicka, man, kvinna eller något annat? Bara du själv kan avgöra vad du är.

Kön definieras på många olika sätt

Biologiskt och juridiskt kön

Det första som händer när en människa föds är att vi försöker avgöra vilket biologiskt kön barnet har. När bebisen har snopp tolkar vi den som pojke. När bebisen har snippa säger vi att den är en flicka. Detta används sedan för att ge oss våra personnummer – då får vi ett juridiskt kön.

Kön är inte bara biologiska eller juridiska. Minst lika viktigt är könsidentitet och könsuttryck.

Könsidentitet och könsuttryck – upp till dig att avgöra

Könsidentitet beskriver hur du känner dig inuti: till exempel om du är kille, tjej eller något helt annat. Könsuttryck handlar om hur du visar det utåt. Det är här orden trans och cis kommer in i bilden.

“Nu känner jag mig hemma i min könsidentitet, men inte i kategorierna man och kvinna. Jag är inget av det, mittemellan, ett mischmasch”
Alex, berättar om sina erfarenheter som transperson

Cis och trans

Trans är ett paraplybegrepp för personer som bryter mot samhällets normer för kön och könsidentitet. Alla människor bestämmer själva över sin könsidentitet, också transpersoner. Det kan vara till exempel man eller kille, tjej eller kvinna, ickebinär, transkille eller transtjej. Om man inte vill bli kallad för han eller hon kan man säga hen eller den. Ingen annan kan bestämma att någon är trans eller inte är trans, det avgör var och en själv.

Trans har inget med sexuell läggning att göra. Den som är trans kan vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell eller asexuell eller något annat.

Orden cis och trans kommer från latin. Cis betyder ”på samma sida” och trans betyder ”på motsatt sida”. En cis-person alltså motsatsen till trans, alltså en person vars könsidentitet stämmer överens med det kön personen fick vid födseln.

Könsdysfori – när könsidentiteten och kroppen skaver

Många transpersoner mår dåligt. Då kan man göra en utredning som avgör om man lider av könsdysfori eller om det dåliga mående beror på något annat.

Könsdysfori kan upplevas på olika sätt. Den kan vara kroppslig, en känsla av att kroppen inte känns rätt eller skaver eftersom den inte stämmer med ens könsidentitet. Men det kan också kännas psykiskt jobbigt att andra inte ser och behandlar en som den man är.

Könsbekräftande behandling

När man fått en könsdysforidiagnos har man rätt att få vård, som kan leda till att man mår bättre. Det finns många olika sätt att behandla könsdysfori. Det går till exempel att ändra på kroppen så att den stämmer bättre överens med könsidentiteten. Sådana behandlingar kan vara till exempel:

  • Hormoner
  • Olika typer av kirurgi
  • Hårborttagning
  • Röst- och kommunikationsträning

Det heter könsbekräftande vård – inte "att byta kön"

Vissa använder ord som ”könskorrigering” eller ”att byta kön” om könsbekräftade behandling, men det är äldre begrepp som många tycker är missvisande.

En könsbekräftande behandling handlar inte om att byta kön eller könsidentitet. Istället innebär det att kroppen och det juridiska könet ska stämma överens med det man känner sig som, inuti. 

Att ändra juridiskt kön

Vissa som får könsbekräftande vård väljer också att ändra sitt juridiska kön. Det gör man genom att skicka en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd. Vanligtvis tar det ett par år innan processen är färdig.

Man måste inte genomgå någon operation för att få ändra juridiskt kön. Men för att få göra vissa typer av underlivsoperationer måste man först ha ändrat juridiskt kön.

RFSU och flera andra organisationer arbetar för att helt skilja den medicinska och juridiska processen åt. Det var också förslaget i den senaste statliga utredningen på området, SOU 2014:91.

Om du vill läsa mer om hur det går till att ändra juridiskt kön finns det information på RFSL Ungdoms och RFSL:s sajt Transformering.se

Vanliga begrepp när man talar om trans och cis

Crossdresser – används ofta i stället för ordet ”transvestit”.

Drag, att draga – att leka med könsuttryck, till exempel överdriva typiskt maskulina eller feminina uttryck.

Female to Male – kvinna-till-man, beskriver resan en transkille gör.

Ickebinär – en person som identifierar sig som mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön. Vissa ickebinära identifierar sig som transpersoner, andra inte.

Intersex är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en "typisk manskropp" eller en "typisk kvinnokropp" förväntas se ut eller fungera. Några intersexvariationer är synliga redan när ett barn föds, andra märks senare under livet, till exempel när man vill försöka bli förälder och stöter på svårigheter. 

Male to Female – man-till-kvinna, beskriver resan en transtjej gör. 

Pronomen – till exempel hon, han, hen, den – det man vill bli kallad när man omtalas i tredje person

Transition – används ofta för att beskriva en könsbekräftande process, alltså den period då man ändrar till exempel namn, pronomen och kropp. Processen är färdig när personen känner sig klar. 

Transsexuell – en person vars könsidentitet inte stämmer med det juridiska kön man fick vid födseln. Ofta vill man byta juridiskt kön och förändra kroppen med hormoner och/eller kirurgi. Det kan vara både en identitet och ett sätt att benämna sig själv. 

Transperson – en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön personen fick vid födseln. Att vara transperson kan också innebära att man inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. 

Transvestit – en person som mer eller mindre ofta använder annat könsuttryck än det som förväntas utifrån juridiskt kön, genom kläder, smink, röstläge, hår eller annat attribut. Vissa transvestiter identifierar sig som transpersoner, andra inte. 

Källa: Transformering.se och RFSL