Till sidans huvudinnehåll
Illustrerad kropp med en stor gravidmage.

Mödravård, förlossningsvård och eftervård

Sverige är ett av de länder med lägst mödradödlighet i världen. Att föda barn i Sverige idag borde vara förknippat med trygghet och förväntan. Men förlossningsvården lider av resursbrist och många känner därför en oro inför sin förlossning.

Många tvingas fundera över om de kommer att få plats på den enhet de önskar och om de kommer hinna fram till förlossningen i tid. Födande i Sverige saknar idag rätten och möjligheten att välja mellan olika alternativa vårdformer utifrån de egna behoven och önskemål. RFSU menar att kvinnor är kapabla att besluta om sin egen kropp, även när det gäller valet av förlossningsvård.

Eftervården är på många ställen bristfällig och har i vissa fall upphört helt. Det får konsekvenser och riskerar att bristningar eller andra skador vid förlossningen inte uppmärksammas, eller att depressioner inte identifieras. Genom eftervård kan också stöd ges i frågor om sexualitet efter förlossningen. RFSU kommer att verka för att vården för gravida och födande blir sammanhängande, tillgänglig, nära och jämlik över hela landet. Vården ska utgå från den gravidas och en eventuell partners behov och önskemål.

RFSU vill se

  • ett samhälle där gravida vet var de ska föda och att plats garanteras i det egna länet
  • en barnmorska per födande under förlossningen
  • en utbyggd förlossningsvård som innefattar fler vårdformer
  • rätt till eftervård upp till ett år efter förlossningen