Till sidans huvudinnehåll
En sexualupplysare håller upp en kondom för tre elever i ett klassrum.

Sexualundervisning

En bra, allsidig sexualundervisning ökar barns och ungas förutsättningar att påverka sina liv, ökar jämställdheten och förebygger sexuella övergrepp.

Men den kunskapsbaserade, normmedvetna sexualundervisningen blir alltmer ifrågasatt av socialkonservativa krafter. Samtidigt har #Metoo och den nya frivillighetsbaserade sexualbrottslagstiftningen (den så kallade samtyckeslagen) fört upp vår hjärtefråga på den politiska agendan. Så hur mår den svenska sexualundervisningen?

Jo, eleverna vet vad de vill ha: mer kunskap om normer, jämställdhet, relationer och hbtq. De vill också prata om ömsesidighet, kommunikation och gränser. Lärarna har länge uttryckt att de behöver mer kompetens för att kunna erbjuda detta. Idag varierar undervisningen mycket beroende på vilken skola och vilket klassrum eleven sitter i. Vi vill att den ska vara bra – för alla.

År 2021 blir det äntligen obligatoriskt att lärarstudenter får lära sig hur de ska hålla i sexualundervisning. Det är en viktig samhällsutveckling. Och extra viktigt är det att undervisningen tar upp normer kring män och maskuliniteter.

RFSU kräver att

  • Regeringen ska se till att lärarstudenter i sin lärarutbildning får kunskap om hur en allsidig och främjande undervisning i sexualitet och relationer bedrivs.
  • Sexualundervisningen ska vara likvärdig i hela landet. Huvudmännen måste ta ett större ansvar för att alla elever får den undervisning de har rätt till.
  • Regeringen ska ge Skolverket i uppdrag att systematiskt följa upp, utvärdera och kvalitetsutveckla sexualundervisningen i alla skolformer.
  • Undervisningen som rör sexuellt våld, normer, sex, kommunikation och gränser och hbtqi ska utvecklas och förstärkas.