Två ritade händer som håller i varandra.

Rätten till abort

Aborträtten är en förutsättning för ett hållbart och jämställt samhälle. För att alla ska kunna ha samma möjligheter till utbildning, arbete, hälsa och kunna delta i det sociala och politiska livet måste de kunna bestämma när och om de vill bli gravida.

Sverige har en bra abortlag. Den säger att abortvården ska utgå ifrån den som söker om abort och att abortvården ska vara god och säker.

Men idag ifrågasätts aborträtten från flera håll. Myter och faktafel sprids om den vård som bedrivs. Frågan om införande av vårdvägran genom samvetsklausul drivs av ett organiserat abortmotstånd. Att införa så kallad "samvetsfrihet" skulle få förödande konsekvenser, både för den som söker vård och för abortvården i Sverige. Att vägra utföra abort är inget annat än vårdvägran.

RFSU tycker att vården vid abort ska utformas efter kvinnors behov och ges med hög kvalitet, hög tillgänglighet och hög kompetens. Den som söker vård ska bemötas med respekt och ett icke-stigmatiserande förhållningssätt.

RFSU vill se

  • en tillgänglig abortvård med säkra metoder i hela landet året runt
  • abortvård och abortmetoder som utgår från kvinnors och transmäns behov
  • minskat stigma för personer som gör abort
  • en svensk hälso- och sjukvård fri från vårdvägran