Till sidans huvudinnehåll

God hälso- och sjukvård och omsorg

Personal inom vård och omsorg har en viktig roll i att främja sexuell hälsa och förebygga sexuell ohälsa.

Sexologisk kunskap inom vård och omsorg för en god och jämlik vård

Grundläggande för en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet är befolkningens rätt till och statens skyldighet att tillgodose tillgången till en god hälso- och sjukvård och omsorg. Den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige är ojämlikt fördelad. Kunskap om sexualitet måste vara en central del inom hälso- och sjukvården för att möta de olika behov som finns.

Sexualiteten är en central del av människors liv och välbefinnande. Sexuell hälsa är beroende av hälsan i övrigt på samma sätt som den generella hälsan påverkar den sexuella hälsan. Personal inom vård och omsorg har en viktig roll i att främja sexuell hälsa och förebygga sexuell ohälsa.  Flertalet saknar utbildning i sexologi och känner en osäkerhet inför att beröra frågor om sexualitet. Frågor om hur sjukdom eller medicinering påverkar den lust och förmåga förblir därför ofta obesvarade, liksom att upptäcka personer i riskutsatta positioner. RFSU kommer verka för att den sexologiska kompetens inom vård och omsorg stärks för en bättre och jämlikare vård.

RFSU vill se

  • obligatorisk sexologisk kunskap för alla yrkesutövare inom vård och omsorg.
  • kortare utbildningsinsatser redan nu i avvaktan på förändrade läroplaner och att vårdgivare ansvarar för att detta sker.
  • att kommuner och landsting ska ställa krav på samtliga vårdgivare att sexuellt välbefinnande finns med som indikator i samtliga brukar- och patientenkäter.
  • att folkhälsomyndigheten som kartlagt vilka utbildningar som innehåller sexologi, ska fortsätta arbetet med att nu ställa krav på att förändringar sker.

Vi vill också se

  • Riktade insatser för att bättre nå män i frågor som rör sexuell hälsa
  • Förbättringar för en trygg och säker graviditet, förlossningsvård och eftervård
  • Att god vård i samband med abort garanteras