Stillbild ur filmen Vill du? Basketkillarna

Vill du?

Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning? "Vill du?" är sju korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med materialet är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

En utgångspunkt för Vill du? är att lyfta både positiva och negativa teman kopplat till sexualitet. Vi gör det genom att fokusera på kommunikation och ömsesidighet i praktiken och uppmärksamma frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill.

Materialet är gratis att ladda ner och använda. 
Ladda ner lärarhandledningen på gratisiskolan.se

Vill du?-filmerna 

Castingen

Gorillan

Födelsedagen

Basketkillarna 

Sex och kommunikation

Hemmakvällen

Just do it!
Se och ladda ner alla filmerna på Vimeo

Lärarhandledningar till Vill du-filmerna?

Vill du?
Vill du? - lärarhandledning för grundskolan
Vill du? - lärarhandledning för gymnasiet

Basketkillarna - lärarhandledning för grundskolan
Basketkillarna - lärarhandledning för gymnasiet

Födelsedagen - lärarhandledning för grundskolan
Födelsedagen - lärarhandledning för gymnasiet

Gorillan - lärarhandledning för grundskolan
Gorillan - lärarhandledning för gymnasiet

Just do it - lärarhandledning för grundskolan och gymnasiet

Sex och statistik - lärarhandledning för grundskolan
Sex och statistik - lärarhandledning för gymnasiet

Sexualbrott och lagen - lärarhandledning för grundskolan
Sexualbrott och lagen - lärarhandledning för gymnasiet

Vad tycker eleverna?

Vi har frågat eleverna själva om vad de tycker om materialet. Här är deras svar: