Till sidans huvudinnehåll
Animerad sekvens ur RFSU-materialet Skapa bra-känsla

Skapa bra-känsla

Skapa bra-känsla är ett metodmaterial för att underlätta för högstadielärare att hålla i ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg.

”Att få lära sig något som man sedan får lära ut till andra gör att kunskapen sätter sig bättre” sa en klok lärare när vi pratade om Skapa bra-känslas upplägg.

Att få skapa något kreativt av det man lärt sig gör att man känner sig stolt. Och att få lära ut det man själv tycker är viktigt stärker en och gör kunskapsinhämtningen mer relevant för en själv. 

Ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film

Skapa bra-känsla är ett metodmaterial som finns till för att underlätta för ämnesintegrerad sexualundervisning med animerad film som verktyg. Det är utvecklat tillsammans med elever, lärare och filmpedagoger.

Skapa bra-känsla lämpar sig väl som ett ämnesintegrerat samarbetsområde, då det knyter an till delar av det centrala innehållet i olika ämnen. I Lärarhandledningen finns exempel från det centrala innehållet för årskurs 7-9 i olika ämnen som kan ingå i arbetsområdet samt bedömningsförslag för kunskapskrav.

Materialet innehåller