Till sidans huvudinnehåll

Könsstympning

Könsstympning innebär att delar av vaginans yttre delar skärs bort, eller skadas. Trots erfarenhet av könsstympning finns det sätt att känna njutning och lust.

RFSU:s informationsfilm om könsstympning

Olika typer av könsstympningar

Könsstympningar kan se ut på olika sätt men Världshälsoorganisationen WHO urskiljer fyra typer:

 • Förhuden på klitoris tas bort och ibland även den synliga delen av klitoris (klitoris ollon).
 • Klitoris ollon skärs bort samt delar av eller hela de inre blygdläpparna.
 • De yttre blygdläpparna sys ihop så att slidöppningen täcks och endast en liten öppning lämnas för att släppa igenom urin och mensblod. Ibland skärs klitoris ollon, förhud på klitoris samt hela inre och delar av de yttre blygdläpparna bort. Denna typ kallas även för faraonisk omskärelse eller infibulation.
 • Övriga former av skada på vulvan och vaginan. Exempelvis prickning (att klitoris sticks med ett vasst föremål), skärande på klitoris och/eller blygdläpparna. 

Ingrepp kan även göras genom att bränna klitoris och närliggande vävnad. Det förekommer även att vävnad skrapas bort, att man skär runt slidmynningen eller för in frätande ämnen eller örter i vagina i syfte att förorsaka blödning eller för att göra öppningen trängre.

Det förekommer också blandformer av dessa fyra typer.

Typ 1.
Typ 2.
Typ 3. (infibulation)
Icke-könsstympad.

Könsstympning, kallas ibland för "kvinnlig omskärelse" och förekommer i flera delar av världen. Vanligast är det i delar av Afrika och Asien. Globalt är omkring 200 miljoner kvinnor könsstympade. 

Förbjudet enligt svensk lag

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder att könsstympning utförs i Sverige, men även utomlands på personer som har en koppling till i Sverige. 

Fler och fler länder har idag lagar som förbjuder könsstympning. Det finns även ett utbrett arbete runtom i världen för att motverka det. Könsstympning görs av olika anledningar och medför inga positiva hälsoeffekter – det kan tvärtom vara mycket farligt och leda till allvarliga konsekvenser.

Omskärelse av pojkar är tillåtet enligt svensk lag. Här kan du läsa mer om omskärelse av penis.

Lust och njutning

Att ha det bra sexuellt handlar mycket om att lära känna sin egen kropp och vad som känns skönt. Könsstympning kan leda till smärta i underlivet och i vissa fall svårigheter att njuta av sex, eller att man upplever nedsatt lust. Flera internationella studier visar dock att många njuter av sex och att de flesta också kan få orgasm.

Kan man ha sex som könsstympad?

Det går både att onanera och att ha sex med andra. Det stämmer inte att man efter könsstympning saknar känsel i könsorganen eller att förmågan att känna lust och njutning har försvunnit. Hela könet är fullt av nervändar och det kan kännas skönt att stimulera på olika sätt. 

Om klitoristoppen, alltså den synliga delen, är bortskuren och det endast finns ärrvävnad på platsen kan man prova att stimulera området runtomkring med fingrar, eller med en vibrator för att kunna nå de delar av klitoris som finns kvar inne i kroppen.  För att nå in till klitoris inre delar så kan det vara bra med lite mer kraftfulla vibrationer och en bredare bas på vibratorn. Om klitoris ollon har skurits bort kan det också vara så att andra delar av kroppen blir extra känslig och känns extra sköna att smeka eller kyssa - som till exempel läppar, hals, bröstvårtor eller lår.

Vissa personer som har varit med om en könsstympning kan uppleva problem med skam eller låg sexuell självkänsla. Då kan man behöva träna på att slappna av, lära känna hur just ens egen kropp ser ut och fungerar och träna sig på att tillåta sig själv att känna lust och njutning. Om man har en partner är det viktigt att kommunicera med varandra om sex, förväntningar och behov.

Klitoris

Att få orgasm som könsstympad

Orgasm är mer än en mekanisk funktion, lust och sexualitet börjar och slutar i hjärnan. Det är hjärnan som läser av omgivningen och plockar upp sådant som får oss att känna lust – en beröring, en blick eller något någon säger. Vad vi förväntar oss och vad vi känner kan både öka och minska vår lust och njutning.

Om man lever i tron att könsstympade inte har möjlighet att njuta av sex så kan detta utgöra ett hinder för ens möjlighet att få orgasm eller känna lust. Då kan det vara viktigt med information om att det finns goda möjligheter till ett bra sexliv även efter en könsstympning. För den som upplever problem i sitt sexliv eller med sin sexualitet finns det hjälp att få. Det kan handla om samtalsstöd, råd och information eller (för den som är ihopsydd) en öppningsoperation.

Symptom efter könsstympning

Könsstympning innefattar olika typer av ingrepp, och symptomen kan därför variera stort från person till person. Vissa upplever svåra besvär – såväl fysiska som psykiska, medan andra har milda till inga besvär.

Exempel på besvär är:

 • smärta i underlivet
 • återkommande cystor
 • ärrbildning vid klitoris
 • det kan göra ont eller kännas mindre skönt att ha sex eller onanera
 • nedsatt lust
 • svårt att kissa, eller urinläckage efter toalettbesök
 • återkommande urinvägsinfektioner
 • ont vid mens, och blodet kan ha svårt att komma ut
 • magsmärtor
 • du kan också må dåligt psykiskt – känslor av stress, oro, ångest, ilska, eller svårigheter att lita på andra. Du kan till exempel ha PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom.

Graviditet och förlossning

Om du som har varit med om en könsstympning är, eller planerar att bli gravid så är det bra om du berättar för din barnmorska om ingreppet, även om du inte vet exakt vad som har gjorts med ditt underliv. Om du har blivit ihopsydd är det viktigt att göra en öppningsoperation – helst innan, eller så tidigt som möjligt i graviditeten. Det går dock också att göra akut vid förlossningen.

Hjälp och råd

Du kan vända dig till närmsta Kvinnoklinik för hjälp och råd. Du kan också kontakta din vårdcentral eller ungdsomsmottagning. AMEL-mottagningen i Stockholm eller Vulvamottagningen i Angered tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning. Du kan också kontakta RFSU-kliniken i Stockholm för rådgivning och samtal. Vårdguiden 1177 eller UMO.se kan du läsa mer om könsstympning. 

Anmälningsplikt

Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar, till exempel sjukvårds- och skolpersonal, måste enligt lagen rapportera om de misstänker att en flicka eller kvinna har blivit eller riskerar att bli könsstympad.

Läs mer...