Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s arbete för killars psykiska hälsa

Alla behöver kunna uttrycka behov kring sexualitet, kropp och relationer. Men för killar kan normer om hur en kille "ska vara" stå i vägen. När det inte är okej att prata om sina känslor uteblir viktiga samtal om psykisk ohälsa, ensamhet och isolering. Genom att förändra bemötandet killar får i vården vill RFSU bryta denna tystnad.

Därför arbetar RFSU med killars psykiska hälsa

Könsnormer begränsar killar i att prata om sina känslor och söka stöd och vård när de mår dåligt. När killar inte får hjälp och stöd kan de istället vända sig inåt och bli isolerade med sina problem – eller söka sig till destruktiva sammanhang som exempelvis online "incel"-communities.

Vi vill att fler killar ska känna att de kan be om hjälp, och känna förtroende om att de kommer få hjälp, när det kommer till dessa viktiga frågor. 

Projektets utformning och metoder baseras på kunskap RFSU har hämtat in från flera olika källor: 

  • En sammanställning av forskning om killars mående.
  • Samtal med elevhälsan, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM), studenthälsan samt relevanta myndigheter och civilsamhällesorganisationer.
  • Djupintervjuer med killar i åldern 16-25 om relationer, negativa känslor, utseendeideal, maskulinitet och kärlek. 

Sex, relationer, kroppen och känslor - hur hänger det ihop med den psykiska hälsan?

För att kunna bygga väl fungerande kärleksrelationer behövs vissa förutsättningar. Till exempel att den som vill ha en partner:

  • Känner sig bekväm med att dejta.
  • Kan formulera sina känslor.
  • Känner sig tillräckligt nöjd med sin kropp och sitt kön.
  • Vet hur man möter andra på ett avspänt och respektfullt sätt.

Utan dessa färdigheter kan det lätt hända att man blir ofrivilligt ensam. Ensamhet är en riskfaktor för depression och annan psykisk ohälsa, och innebär bland annat en ökad risk för suicid. 

Det går helt enkelt inte att särskilja sexualitet och relationer från andra delar av livet. Därför har RFSU, med vår långa erfarenhet i dessa frågor, en särskild roll att spela när det kommer till killars psykiska hälsa.

Vad behöver vården göra?

Det är en utmaning för vården att kunna möta killars behov när de samtidigt är en grupp som drar sig för att aktivt söka hjälp och stöd. 

Om killar får frågor om sina relationer och självkänsla på rutin inom elevhälsan, studenthälsan och på ungdomsmottagning kan vi fånga upp problem kring ensamhet tidigare. Det som behövs är att vården aktivt och omsorgsfullt ställer dessa frågor utifrån en förståelse för hur könsnormer påverkar patienten.

Det är framför allt på elevhälsan, studenthälsan och ungdomsmottagningar vi har chans att nå killar i behov av detta stöd. Därför fokuserar RFSU på dessa platser i våra insatser för killars psykiska hälsa.

Gå vår utbildning

Tillsammans med FSUM erbjuder RFSU en kostnadsfri onlineutbildning för dig som jobbar på ungdomsmottagning, elevhälsan eller studenthälsan. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig här: Vem är killen framför dig innan han blir ensam — eller incel?

Hur kan vi stötta dig i ditt arbete?

Vi vill höra från dig som jobbar i elevhälsan, studenthälsan eller på ungdomsmottagning. Vad behöver du för att kunna nå fram till fler killar och unga män? Ju fler erfarenheter vi tar del av, desto bättre kan vi anpassa våra insatser för att de ska göra skillnad.

Svara på vår enkät här och dela den gärna med dina kollegor: Enkät om ditt arbete med att möta killar

Gå med i vårt nätverk

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet och vara bland de första att få testa nya metoder RFSU tar fram? Vi söker dig som vill tillsammans med oss utveckla ditt arbete, eller din mottagning, för att nå fram till fler killar. Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till vårt nätverk inom projektet.

Anmäl dig till RFSU:s nätverk om killars psykiska hälsa

Om dina personuppgifter

GDPR