Till sidans huvudinnehåll

Bakgrund och historia

Det internationella engagemanget har funnits hos RFSU ända sedan starten 1933.

"Ottar", Elise Ottesen Jensen, som grundade RFSU, var en av dem som tog initiativet till den globala organisationen International Planned Parenthood Federation, IPPF. Organisationen arbetar för alla människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter och finns representerad i nästan alla länder på jorden.

Det internationella arbetet började på Ottars 100-årsdag

Startskottet för ett mer systematiskt internationellt arbete på RFSU kom när Ottar skulle ha fyllt 100 år, 1986. Då samlade RFSU in pengar till den tanzaniska IPPF-organisationen Umati vars projekt riktade sig till ogifta, gravida skolflickor. Från slutet av 1990-talet ökade RFSU:s internationella engagemang avsevärt. RFSU har genom åren kanaliserat stöd till organisationer och hållit kurser som riktat sig till aktivister och myndighetspersoner från Afrika, Asien, Mellanöstern, Sydamerika och Östeuropa.

1994: Kairokonferensen

RFSU har också varit med och påverkat den globala politiken. 1994 var RFSU med i den svenska delegationen i Kairo, där 179 av FN:s medlemsländer tog fram det handlingsprogram som ligger till grund för arbetet med att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. 2014 kom den uppföljande konferensen där handlingsprogrammet fick fortsatt mandat. Även där var RFSU självklart med.

Bistånd ur RFSU:s perspektiv

Sedan Kairokonferensen har RFSU bidragit med expertis i internationella förhandlingar gällande SRHR – där SRHR är en förkortning för Sexual and Reproductive Health and Rights. RFSU granskar också Sveriges och EU:s biståndspolitik ur ett SRHR-perspektiv.

RFSU:s internationella program på engelska (pdf)