Sex är politik

För att alla människor ska ha frihet att vara, välja och njuta krävs ett aktivt arbete för att förändra normer, attityder och lagstiftning. Hur gör RFSU det?

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle. Sexualiteten och de normer som omger den påverkar de flesta delar av livet, social status, ekonomisk status, relationer och föräldraskap. Samhällets syn på vem som tillåts uttrycka sin sexualitet och på vilket sätt beror på samhällets normer. Normer kan vara positiva och bejakande men också diskriminerande och begränsande.

Politisk påverkan

RFSU arbetar med att påverka svensk och internationell politik på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter både i Sverige inom EU och globalt.

Påverkansarbetet bedrivs utifrån en långsiktig, löpande politisk dialog med de målgrupper vi har identifierat som viktiga för att föra SRHR-agendan framåt. Det löpande arbetet består av att bygga och upprätthålla kontakter med tjänstemän och beslutsfattare. Vi tar fram underlag och argumentationspapper, vi skriver debattartiklar och tal och vi ger expertråd inför möten och förhandlingar. Vi svarar på remisser och är med i referensgrupper när olika policyområden diskuteras. Utöver detta, anordnar vi konferenser, seminarier och resor.

SRHR i svensk utrikes- och biståndspolitik

Sveriges regering och biståndsmyndigheten Sida är viktiga aktörer på den globala biståndsarenan och på plats i länder där Sverige har ambassader. Därför är det viktigt att Sverige har ett starkt fokus på SRHR i såväl politisk dialog som i biståndsbudget.

RFSU granskar den svenska bistånds- och utrikespolitiken och bidrar med expertis i syfte att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i den samma. Detta innebär att säkerställa ett starkt stöd i den svenska riksdagen, kompetens och stöd inom biståndsmyndigheten samt tydliga svenska ställningstaganden i internationella förhandlingar i t.ex. EU och FN.

Politiker, tjänstemän, statsråd, myndigheter och andra intresseorganisationer samt media och allmänheten är alla viktiga i förändringsarbetet. RFSU granskar även hur regeringen och myndigheter agerar och prioriterar. RFSU har sedan 2010 publicerat granskningar av finansieringen till SRHR i det svenska biståndet. 

Rapporterna

Rapport 2018: "Sex är politik - men var är pengarna?"
Rapport 2015: "Sex is politics- where is the money?
Rapport 2013: "Sex är politik - men var är pengarna?"
Rapport 2011: "Sex är politik - men var är pengarna?" 
Rapport 2010: "Sex är politik – men var är pengarna?"