Till sidans huvudinnehåll

Nätverk och internationell påverkan

En viktig del av RFSU:s påverkansarbete är att samarbeta och nätverka med organisationer, myndigheter, departement, riksdagsledamöter, ungdomsförbund, FN-organ, EU-parlamentariker och gräsrotsaktivister.

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

IPPF är en internationell paraplyorganisation med medlemmar i nästan alla världens länder. Huvudkontoret ligger i London, regionala kontor finns i alla världsdelar. IPPF-organisationerna skiljer sig åt från land till land, men gemensamt är att de arbetar för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. RFSU, som är den svenska medlemmen, arbetar tillsammans med andra IPPF-organisationer runt om i världen – enskilda länder liksom på det globala och regionala planet.

Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp

I Sveriges riksdag finns en tvärpolitisk grupp som arbetar med att lyfta SRHR-frågor på olika sätt i Sverige och internationellt. RFSU jobbar nära SRHR-gruppen och bidrar med information, expertis och idéer för hur gruppen kan engagera sig. Ett nätverk av liknande grupper finns över hela Europa och samordnas av European Parliamentary Forum i Bryssel.

Concord

RFSU är även medlem i Concord Sverige som är den svenska plattformen för det större biståndsnätverket Concord Europa. Concord Europa samlar cirka 1600 biståndsorganisationer från EU-länder och arbetar för att gemensamt påverka EU:s bistånd.

Eurongos

EuroNGOs är ett annat europeiskt nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar om SRHR och befolkningsfrågor globalt där RFSU ingår.

Countdown 2030 Europe

Countdown 2030 Europe är ett europeiskt nätverk som består av flera internationella organisationer. Samarbetet går ut på att få EU att öka biståndet till SRHR-frågor.

Nordic action group

IPPF-medlemmarna från Norge, Danmark, Finland och Sverige samarbetar nära i ett antal frågor, främst i det globala påverkansarbetet och gällande de nordiska ländernas positioner i internationella förhandlingar. Gruppen har anordnat seminarier och konferenser, skrivit brev och artiklar till de nordiska regeringarna samt sammanfört de nordiska riksdagsgrupperna vid olika tillfällen.