Till sidans huvudinnehåll
EU-flaggan

EU som global aktör

EU har ett viktigt inflytande över den globala SRHR-politiken och är dessutom världens största biståndsgivare. EU har antagit viktiga rådslutsatser gällande SRHR, men inom EU är synen på SRHR delad.

Framgång och motgångar i EU

EU:s medlemsstater är en stark röst inom FN och förhandlar gemensamt när exempelvis FN:s Kvinnokommission sammanträder och även i andra viktiga internationella utvecklingförhandlingar. Men det är svårt att införa vissa förändringar.

Malta, Polen och Ungern motarbetar förslag och skrivningar som behandlar kvinnors rätt till abort och sexualundervisning. I EU finns även starka lobbygrupper som motsätter sig kvinnors och ungas rätt att bestämma över sina egna kroppar samt rätten till information och upplysning.

Så påverkar RFSU i EU

RFSU jobbar på olika sätt för att påverka EU som global aktör. Vi arbetar med att påverka beslut i EU-parlamentet, påverka rådslutsatser genom att uppmärksamma svenska politiker och tjänstemän, stärka tjänstemännens kunskap och kompetens om SRHR i EU-kommissionen och även med att genom våra svenska ambassader påverka EU-delegationerna i fält i låg- och medelinkomstländer.

För att kunna driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter framåt i EUs medlemsländer och direkt riktat mot EU-parlamentet, kommissionen och rådet samarbetar vi med andra civilsamhällesorganisationer i Sverige och Europa. Bland annat genom nätverket Countdown 2015 Europe, som består av flera internationella organisationer. Samarbetet går ut på att få EU att öka biståndet till SRHR-frågor.

RFSU är även medlem i Concord Sverige som är den svenska plattformen för det större biståndsnätverket Concord Europa. Concord Europa samlar cirka 1600 biståndsorganisationer från EU-länder och arbetar för att gemensamt påverka EU:s bistånd.

EuroNGOs är ett annat europeiskt nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar om SRHR och befolkningsfrågor globalt där RFSU ingår.