Till sidans huvudinnehåll
En grupp kvinnor från Pakamus kvinnogrupp i Uganda lyssnar på föreläsning om familjeplanering. En föreläsande kvinna står i mitten och håller upp en kondom.

Prioritera SRHR när Sverige är ordförandeland i EU, regeringen!

Våren 2023 är Sverige ordförande för EU:s råd, även kallat ministerrådet. Rådet samlar ministrar från alla EU-länder för att anta lagar och samordna politiken. Det svenska ordförandeskapet är ett unikt tillfälle för regeringen att lyfta svenska prioriteringar, inte minst frågan om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

RFSU:s rekommendationer till regeringen

När Sverige är ordförande för EU:s råd får Sverige möjlighet att trycka på för att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) blir ett prioriterat område när EU agerar i världen. RFSU har fyra förslag på hur den svenska regeringen kan göra detta. 

Under det svenska ordförandeskapet vill RFSU att Sverige prioriterar att

 • aktivt driva på för att jämställdhetsperspektiv och SRHR finns med när EU:s medlemsstater kommer överens om riktningar för EU:s internationella samarbeten i så kallade rådsslutsatser. Särskilt viktigt att Sverige betonar vikten av att vårens rådsslutsatser om EU:s globala hälsostrategi erkänner betydelsen av SRHR,
 • medverka till att EU:s stöd till Ukraina även bidrar till SRHR och jämställdhet,
 • säkerställa att EU:s jämställdhetsplan för biståndet, kallad Gender Action Plan (GAP) III, finansieras och implementeras fullt ut. GAP III innehåller en rad strategier och mål som direkt gynnar SRHR.
 • Genom seminarier, konferenser och högnivåmöten synliggöra kränkningar av SRHR globalt, inklusive det minskade utrymmet för organisationer som arbetar med jämställdhet, hbtq-frågor och SRHR i EU:s samarbetsländer.

SRHR är hotat både i och utanför EU

SRHR betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är mänskliga rättigheter. SRHR, liksom demokrati och andra rättigheter och friheter, kan aldrig tas för givna. Om vi ser oss omkring i världen blir vi smärtsamt medvetna om detta: 

 • Auktoritära och populistiska rörelser i Europa och i världen hotar jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter, SRHR, hbtq+, yttrandefrihet och rätten att organisera sig. 
 • 300 000 kvinnor per år dör på grund av komplikationer i samband med graviditet,  förlossning och osäkra aborter. I stora delar av världen är graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor och flickor. 
 • Sexuellt och könsbaserat våld mot kvinnor, flickor och hbtq+-personer i världen är utbrett och ökar i katastrof- och konfliktsituationer.

SRHR är del av kärnan i EU:s grundläggande principer och värderingar och är en grundförutsättning för jämställdhet, jämlikhet, frihet, fattigdomsbekämpning och demokrati.  SRHR är en del av de “europeiska värden” som EU och den svenska regering vill värna. Tiden att agera är nu.


RFSU:s rekommendationer till EU-kommissionen

 • Satsa på jämställdhet och SRHR i världen! EU:s ledarskap och finansiering av dessa frågor är avgörande för att uppnå FN:s hållbarhetsmål – särskilt mål 3 om hälsa och mål 5 om jämställdhet.
 • Tappa inte fokus! Det finns risk att det långsiktiga utvecklingsbiståndet utarmas när finansiering flyttas till andra akuta kriser i världen. Mer pengar måste till.
 • EU-projektet för SRHR i Afrika söder om Sahara (Team Europe-initiativet, TEI, for SRHR) är ett utmärkt exempel på hur kommissionen och medlemsstaterna kan fortsätta göra skillnad i världen. Processen måste dock bli mer öppen och inkluderande. Civilsamhället har mer att ge och även de lokala organisationerna behöver nås av finansieringen.
 • Satsa på och följ noga upp arbetet med EU:s nya globala hälsostrategi, EU GHS! Strategin är stark när det gäller SRHR och det välkomnar RFSU.
 • Glöm inte det lokala civilsamhället! Också de små gräsrotsorganisationerna som jobbar för ungdomar, kvinnors och hbtq-personers rättigheter behöver EU:s stöd.
RFSU:s Sara Österlund på gruppbild tillsammans med representanter från flera andra organisationer när dessa mötte EU:s kommissionär för biståndsfrågor Jutta Urpilainen, foto.
Tillsammans med flera andra organisationer fick RFSU den 8 mars en unik möjlighet att träffa EU:s kommissionär för biståndsfrågor, Jutta Urpilainen. Vi passade på att påtala EU:s viktiga roll i världen, inte minst vad gäller SRHR och jämställdhetsfrågor. Urpilainen höll med och lyfte och särskilt vikten av ungas rättigheter och involvering i EU:s arbete.

Så arbetar RFSU under det svenska ordförandeskapet

Under våren 2023 driver RFSU ett projekt som handlar om att öka engagemanget för jämställdhet och SRHR i EU:s utrikes- och biståndspolitik.

Vi vill öka kunskapen bland allmänhet, organisationer och politiker i Sverige och Europa om vikten av att EU och Sverige driver på för ett starkt fokus på SRHR och jämställt i EU:s utrikes- och biståndspolitik. Det gör vi med utgångspunkt i det svenska ordförandeskapet.

Tre logotyper på rad. 1. Presidency projekt FR CZ SE. 2. EU-flagga och texten "Funded by the Europeans Union". 3. Svensk flagga på gul bakgrund och texten "Sweden Sverige".
RFSU:s projekt om det svenska ordförandeskapet finansieras med stöd av EU-kommissionen och Sida. Innehåll här på sidan ansvarar RFSU för och det återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Sidas ståndpunkter.