Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisning

I de flesta delar av världen är tillgången till sexualundervisning ytterst begränsad. Det vill RFSU ändra på.

En bra, allsidig sexualundervisning ökar barns och ungas förutsättningar att påverka sina liv, ökar jämställdheten och förebygger sexuella övergrepp. Men den kunskapsbaserade, normmedvetna sexualundervisningen blir alltmer ifrågasatt av socialkonservativa krafter.

Internationellt finns ett motstånd mot sexualundervisning. Det är därför viktigt att det är tydligt i de globala ramverk som finns att barn och unga har rätt till kunskap om sexualitet, hälsa och rättigheter. Vi kommer att följa upp och försöka påverka i flera olika avgörande processer. Målet är att fler unga ska få den kunskap de behöver för att kunna fatta bra beslut kring sin kropp och sexualitet.

Det är därför viktigt att den svenska regeringen engagerar sig för att stärka sexualundervisningen runt om i världen.

RFSU kräver att

  • Rekommendationer som gäller sexualundervisning ska stärkas i globala ramverk
  • UNFPA ska prioritera arbetet med allsidig sexualundervisning
  • Den svenska feministiska utvecklings- och utrikespolitiken ska fokusera på sexualundervisning