Två killar ligger på en säng, håller varandra i handen och ser varandra i ögonen.

Sexualitet och rättigheter

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, diskriminering och våld mot hbtq-personer.

RFSU arbetar för alla människors rätt att själv bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv. Det innebär bland annat att bestämma om, när och med vem man vill ha sex och om när och hur ofta man vill ha barn.

Det handlar om att kunna bestämma vilken typ av preventivmedel man vill använda och om man vill avbryta en graviditet. RFSU arbetar med organisationer i flera världsdelar för att det här ska bli verklighet.