Till sidans huvudinnehåll
Två killar ligger på en säng, håller varandra i handen och ser varandra i ögonen.

Familjepolitik, sexualitet och rättigheter

Överallt i världen kränks sexuella rättigheter genom barn- och tvångsäktenskap, sexuellt våld, våldtäkt, diskriminering och våld mot hbtq-personer.

Vi kämpar för allas rätt att uttrycka sin sexualitet världen över, med särskilt fokus på kvinnor, unga och hbtqi-personer. Det sker på flera fronter samtidigt. I många länder pågår ett aktivt arbete för att få bort lagstiftning som kriminaliserar hbtqi-personer.

Vid FN-förhandlingar finns ett organiserat motstånd mot alla frågor som rör sexualitet och identitet, och tidigare accepterade begrepp som “gender” får numera mothugg. RFSU deltar i dessa förhandlingar för att stå emot och istället stärka ramverken mot diskriminering.

Vi deltar i flera avgörande internationella processer för att säkerställa att dessa livsviktiga frågor får det utrymme de förtjänar.

RFSU kräver att

  • Den svenska feministiska utrikespolitiken ska bidra till att stärka sexuella rättigheter för kvinnor, unga och hbtqi-personer
  • Arbetet i humanitära situationer måste nå alla människor och även uppmärksamma hbtqi-personers rättigheter
  • Vid uppföljningen av Agenda 2030 ska FN:s medlemsstater inkludera diskriminering på grund av kön och sexualitet i sina strategier mot fattigdom
  • Den globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria ska använda sina ökade resurser till att stärka sexuella rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön och sexualitet