Till sidans huvudinnehåll
Woman walking in a flooded environment, carrying a green plastic basket.

Klimatkrisen och SRHR

I klimatkrisens spår påverkas människors tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice. RFSU arbetar just nu med att belysa kopplingen mellan SRHR och klimatkrisen.

Tillgång till preventivmedel, säker abort, sexualundervisning och skydd mot könsbaserat våld behövs för att nå ökad jämställdhet och det gör också samhällen mer motståndskraftiga mot klimatkrisen. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en central del i att lösa klimatkrisen.