Till sidans huvudinnehåll

Sex i tonåren

I tonåren händer mycket med kroppen och ofta börjar man fundera kring sex och relationer mer än innan.

I tonåren brukar vi bli mer medvetna om vår egen och andras sexualitet. Det kommer både inifrån och utifrån. Inifrån i takt med att kroppen och hjärnan växer och förändras, men också på grund av att tankar, förhållningssätt och relationer utvecklas och ändras. Utifrån påverkas vi bland annat av att omgivningen påminner om de osynliga regler som finns för när man ska ha sex, hur, och med vem eller vilka. Heteronormen är stark och många bryr sig väldigt mycket om vad andra gör, vad som är normalt och hur man ska göra för att passa in. I tonåren blir detta extra tydligt, även om det inte är något unikt för just denna period i livet.

Puberteten

Tonårsperioden sammanfaller på ett eller annat sätt med puberteten. Det kan skilja några år hit och dit för när puberteten börjar och slutar, men oavsett när så pågår den under tonåren. I puberteten sprudlar hormonerna inom oss och det som händer i kroppen är relativt lika för tjejer och killar, mer lika än vad många tror: Kroppen växer så att det knakar, vi blir längre, brösten växer, könsdelar växer och förändras i utseendet, hår växer kring könet, under armarna och på andra delar av kroppen, stämbanden och rösten förändras och vi svettas mer. En sak som skiljer mellan könen är att tjejer börjar få mens och killar tillverka spermier.

Förutom det kroppsliga, påverkas även identiteten. Det märks ofta med att vi prövar nya stilar, umgås på ett annat sätt med vänner, får nya kunskaper och upptäcker nya intressen. I tonåren tänker också många mycket på sin sexuella läggning och identitet och vad man tänder på. De flesta utforskar sin kropps sexuella möjligheter, börjar onanera och intressera sig för andras kroppar. Onani är den vanligaste sexuella handlingen bland ungdomar, och de allra flesta har haft den första sexuella upplevelsen med sig själv.

Sexdebut

Tonåren är också en tid då förälskelse och sex kan börja uppta en större del av ens tankar, oavsett om vi vill det eller inte. Kärleksrelationer kan påverka ens livssituation på flera sätt, bland annat sexlivet. Vid sjutton års ålder har ungefär hälften haft samlagsdebut i Sverige och många har erfarenheter av annan sorts sex som smeksex och oralsex. Sexdebuten är för många en laddad händelse och väcker mycket tankar om hur man ska göra för att det ska kännas bra. För en del är det viktigt att den ska ske tidigt, för en del är det viktigt att vänta. Vanligt är att det är krav från ens omgivning och inte helt ens egna val som styr: kompisar, partner, familj, media, religion och annat kan ha stort inflytande över sexdebuten, även om vi har rätt att bestämma över vår egen kropp.

RFSU arbetar för tonåringars rätt till information

Det finns nog ingen annan period i livet då saker förändras så snabbt, något som kan medföra både en fysisk och mental växtvärk och såklart en massa frågor om allt som händer. Då är det är viktigt att det finns tillgång till bra svar och personer som kan hjälpa.

RFSU:s informatörer jobbar ute i skolor med att stärka unga till att göra sina egna medvetna val när det gäller sexualitet och säkrare sex. En viktig del i det arbetet är att svara på frågor som ställs och ge saklig och bra information, men också att diskutera saker som ömsesidighet, ryktesspridning, könsroller och relationer. RFSU gör även politiska påtryckningar för att lärare ska lära sig mer om sex, och att det på så sätt ska bli enklare för tonåringar att få den kunskap som behövs för att ha kunna ha sex på ett säkrare och skönare sätt.