Till sidans huvudinnehåll

Barns sexualitet

Barn funderar mycket på saker som händer i kroppen. De är ofta nyfikna på hur kroppen fungerar och hur olika relationer fungerar.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Det är viktigt att barn får kunskap om kroppen och tillåts uttrycka sina tankar och känslor. Då lär de sig beskriva hur kroppen mår och kan berätta om de far illa på något sätt.

Barn lär sig genom lek och utforskande

Alla barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra, till exempel genom att "leka doktor" eller att visa sig nakna för varandra. Lekar och utforskande är en del av barns utveckling.

När barn leker doktor, eller andra sexuella lekar, sker det vanligtvis tillsammans med ett barn i ungefär samma ålder, som befinner sig i samma utvecklingsfas och/eller har samma status i gruppen. Framför allt sker dessa lekar med kompisar eller syskon. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå. Precis som i andra delar av livet lär sig barnen att bättre förstå sig själva och sin omvärld genom att leka.

Barn lär sig tidigt att de sexuella lekarna skiljer sig åt från andra lekar och de kan därför bli generade om någon upptäcker dem i deras lek. Det är de vuxnas ansvar att lära barn vilka gränser som finns runt sexualitet, till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet och vad som är privat. Men det är viktigt att som vuxen vara försiktig och inte ge barn en känsla av skuld och skam, eftersom det riskerar att tysta dem och kan göra att det känns svårare att berätta om det har hänt något som inte känns bra.

Medvetna om könsroller

Barn blir tidigt medvetna om uppdelningen av kön och vilka könsroller eller beteenden som är vanliga för flickor respektive pojkar. Även små barn förstår att heterosexualitet är norm – det vanliga och “önskvärda”. Den begränsningen gör dock små barn sällan själva i sina lekar eller i vem de säger sig vara kär.

Redan i tidig ålder kan barn ha frågor och känslor kring sin egen könsidentitet eller känna kärlekskänslor för personer av samma eller ett annat kön. Då är det viktigt att som vuxen finnas där och bekräfta och möta dessa tankar och frågor utan dömande eller skam.

Barnen behöver få bra svar från vuxna 

Barn har många frågor om sexualitet, kropp och känslor. Frågor som förtjänar bra svar från vuxna i deras närhet.

Barn är sexuella på sina villkor och har unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet. Men barns sexualitet skiljer sig från vuxnas. Vuxna måste däremot bekräfta deras känslor och upplevelser. Det är viktigt att vi ger barnen ett språk som de kan använda för att beskriva och tala om tankar och känslor kring sexualitet. När barn har ett språk blir barnen mindre utsatta och utelämnade.

Genom att hjälpa barn att göra sexualiteten och hela kroppen talbar och genom att inte hindra ett nyfiket utforskande skyddar vi våra barn. Därför lanserade RFSU för några år sedan ordet snippa, ett ord för små flickors kön, som ett komplement till det redan använda ordet snopp. Snippa finns numera i Svenska akademiens ordlista och idag säger vi snippa med samma självklarhet som vi säger snopp.

Att svara på barns frågor

Barn är ofta nyfikna på sina egna och andras kroppar, på hur relationer funkar och på normer om till exempel kön, till exempel:

  • Varför har mamma hår på snippan men inte jag?
  • Hur blev jag till?
  • Varför pirrar det i snoppen eller snippan ibland?
  • Varför har pojkar och flickor olika kläder?

Barn har rätt att få svar på sina frågor och att få hjälp av vuxna att förstå sin kropp, sina känslor och sin omvärld. Även här gäller det att inte få barn att känna skam inför dessa frågor. Skam riskerar att göra dem tysta. Svara i stället sakligt utifrån deras ålder, mognad och begreppsvärld. Du kan till exempel förklara att alla får hår på snippan eller snoppen när de blir större, eller att barn blir till när en spermie och ett ägg möts och att barnen sedan växer fram inne i magen.

Både vårdnadshavare och förskola behöver kunna bemöta och svara på barns frågor och funderingar. Det brukar också leda till väldigt fina och roliga samtal!

Barns sexualitet – en vägledning kring barns beteenden

Barn har rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet på egen hand. Därför släppte RFSU 2015 en vägledning för till exempel föräldrar, förskolepersonal och lärare som tycker att det kan vara svårt att prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Beställ eller ladda ner Barns sexualitet – en vägledning kring barns beteenden i vår materialbutik.