Till sidans huvudinnehåll

Barns sexualitet

Är det ok att barnen "leker doktor"? Hur pratar jag med mitt barn om sex? Här kan du läsa mer om barns sexualitet.

"Leka doktor"

Barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra, till exempel genom att "leka doktor". Sexuella lekar och sexuellt utforskande är en del av barns utveckling.

När barn leker doktor, eller andra sexuella lekar, sker det vanligtvis tillsammans med ett barn i ungefär samma ålder, som befinner sig i samma utvecklingsfas och/eller har samma status i gruppen. Framför allt sker dessa lekar med kompisar eller syskon. Perioder med sexuellt utforskande återkommer under hela uppväxten, men på olika sätt beroende på ålder och utvecklingsnivå.

Genom omgivningens reaktioner lär sig barn tidigt att de sexuella lekarna skiljer sig åt från andra lekar och de kan därför bli generade om någon upptäcker dem i deras lek. Det är de vuxnas ansvar att lära barnet vilka gränser som finns kring sexualitet, till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet och vad som är privat. Men det är i detta sammanhang viktigt att vara försiktig och inte ge barnet en känsla av skuld och skam.

Könsroller

Barn blir tidigt medvetna om uppdelningen av kön och vilka könsroller eller beteenden som är vanliga för flickor respektive pojkar. Även små barn förstår att heterosexualitet är norm – det vanliga och önskvärda. Den begränsningen gör dock små barn sällan själva i sina lekar eller i vem de säger sig vara kär.

Sexualitet och språk

Barn är sexuella på sina villkor och har unika sätt att uppleva och uttrycka sin sexualitet. Vuxna måste kunna möta barns sexuella uttryck och bekräfta deras känslor och upplevelser. Det är viktigt att vi ger barnen ett språk som de kan använda för att beskriva och tala om tankar och känslor kring sexualitet. Förutom det självklara i att man bör ha ord för detta område, likväl som andra områden, så leder tillgång till ett språk att barnen blir mindre utsatta och utelämnade. Därför lanserade RFSU för några år sedan ordet snippa, ett ord för små flickors kön, som ett komplement till det redan använda ordet snopp. Snippa finns numera i Svenska akademiens ordlista och förhoppningsvis säger vi snart snippa med samma självklarhet som vi sagt snopp i fyrtio år.

Barn har många frågor om sexualitet, kropp och känslor. Frågor som förtjänar bra svar från vuxna i deras närhet.

Barns sexualitet – en vägledning kring barns beteenden

Barn har rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet på egen hand. Därför har RFSU släppt en vägledning för till exempel föräldrar, förskolepersonal och lärare som tycker att det kan vara svårt att prata med barn om sexualitet, kroppsintegritet och relationer. Barns sexualitet – en vägledning kring barns beteenden (pdf)