Till sidans huvudinnehåll

Sex och unga vuxna

Unga vuxna är ett ganska nytt begrepp som man på senare tid börjat prata om, men vem är egentligen ung vuxen? Har det att göra med om man är ungdomlig till sättet eller hur gammal man är?

Att bli vuxen

Det är svårt att svara på vad som menas men unga vuxna men ofta brukar man i undersökningar och media mena dem som är ungefär mellan 18 och 35 år gamla.

Vad är det då som händer i sexlivet generellt under denna period i livet? Kroppen förändras och går från tonårens snabba tillväxt till att bli fullt utvecklad. De flesta unga vuxna har haft samlagsdebut, eller sex på annat sätt, men statistik visar också att många inte har haft det förrän i tjugoårsåldern. Socialt börjar många leva i längre förhållanden, andra har många olika förhållanden och en del har det inte alls. Det finns såklart även andra saker såsom arbetsliv, utbildning, hälsa och föräldraskap som kan påverka sexlivet.

Sex

Under denna period börjar många ha sex mer regelbundet än tidigare. Därmed är det också en tid då vi lär oss mer om vad vi njuter av och inte, hur andra uppfattar oss som sexpartners och annan information som sexuella erfarenheter ger.

Sämst på kondom

Unga vuxna är sämst i Sverige på att använda kondom och är också den åldersgrupp som i högst grad råkar ut för könssjukdomar och oönskade graviditeter. Detta handlar i många fall snarare om attityder kring användning av kondom eller andra skydd, än om brist på information och kunskap.

Prestation och krav

Prestation kopplad till sexuell lust eller förmåga är ett vanligt problem för unga vuxna, liksom för andra ålderskategorier. Att uppfylla en partners sexuella önskemål, eller att själv inte vara nöjd med sin lust eller sexuella förmåga, är vanliga anledningar till att söka sex- och samlevnadsmottagningar.

Heteronormen

Prestationen kan bland annat ha att göra  förväntas vara på ett visst sätt på grund av sitt kön. Ta till exempel idén om att män alltid ska vilja ha sex och att kvinnor inte får ta för sig sexuellt. Denna sorts heteronormativa förväntningar på hur man ”bör” vara påverkar vissa ända in i sängkammaren och gör att det finns sätt att ha sex på som vi förutsätts gilla och bli kåta av, men som inte alls behöver överensstämma med vad vi faktiskt vill.

Att känna sig fast i samma relationsmönster och könsroller som tidigare generationer kanske är något som unga vuxna tampas extra med. Och kanske är det i slutet av denna period av ung vuxenhet som det visar sig som mest ifall man avviker från gängse normer i vårt samhälle. Normer som bland annat säger att man ska leva i ett lyckligt heterosexuellt parförhållande, skaffa barn och enbart få orgasm av penetrationssex.

Stöd och rådgivning

För att möta unga vuxna finns RFSU-kliniken och RFSU:s telefonrådgivning för dem som har frågor och tankar som rör sexualitet, eller vill testa sig för könssjukdomar och hiv. Ett annat sätt som RFSU möter unga vuxna, är genom alla de informatörer som finns ute på olika kampanjer för att informera och diskutera sex, lust, normer, skydd och könssjukdomar.