Till sidans huvudinnehåll

RFSU i Almedalen

RFSU har varit med i många år på Almedalsveckan för att diskutera sexualpolitik, sprida vårt budskap, debattera, värva nya medlemmar, nätverka och mingla.

RFSU i Almedalen 2023

Här är våra programpunkter! 

Föräldraskap på (o)lika villkor - föräldraskap och funktionsnedsättning i dagens Sverige

Tisdag 27 juni kl 15.00-15.30 Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, tältet på gården"

Att bilda familj utan att diskrimineras är en mänsklig rättighet. Men alla ges inte förutsättningar för detta. En ny rapport från RFSU och Funktionsrätt Sverige visar hur föräldrar med funktionsnedsättning möter en rad olika hinder. Hur ser läget ut, och vad kan göras?

Rapporten Föräldraskap på (o)lika villkor bygger på djupintervjuer med ett tjugotal personer med funktionsnedsättning, som har berättat om svårigheterna de mött i sitt föräldraskap. Det har handlat om allt från diskriminering till okunskap till trygghetssystem som inte är anpassade för föräldrar med funktionsnedsättning. Under seminariet kommer vi berätta om rapporten, och presentera förslag på hur politiken kan agera för att underlätta för föräldrar med funktionsnedsättning.

Medverkande:
Hanna Gerdes, advokat och rapportförfattare, RFSU
Hanna Öfors, projektledare för Min sexualitet – min rätt, Funktionsrätt Sverige

Läs mer om programpunkten Föräldraskap på (o)lika villkor i Almedalsprogrammet

Sexualpolitiskt mingel

Tisdag 27 juni 15.30-17.00 Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, tältet på gården
 
Hur stärker vi sexualpolitiken, tillsammans?
 
Dragqueens på biblioteken, pengabrist i förlossningsvården, aborträtt som kanske bör grundlagsskyddas och personer med "bristande vandel" som inte längre ska få vistas i Sverige. Det senaste året har den sexualpolitiska debatten varit hetare än på länge. Det vill vi gärna prata med dig om!

Mingla med våra talespersoner, quiza och diskutera. Det finns dryck och tilltugg.
 
Läs mer om RFSU:s sexualpolitiska mingel i Almedalsprogrammet

Ökar hemaborter människors frihet?

Lördag 1 juli kl 9.00-10.00 i Liberalernas tält

Aborträtten är en jämställdhetsfråga och en mänsklig rättighet som ständigt är under attack i världen. Hur garanterar vi aborträtten i Sverige och vilken roll spelar administrativa hinder för tillgången till abort?

Sedan pandemin har många länder ändrat sina abortlagar så att det blivit möjligt att göra hela aborten hemma. Det har ökat tillgången till abortvård och minskat stigmat kring abort. I Tidöavtalet har regeringsunderlaget lovat att göra detta möjligt även i Sverige. Vilka positiva erfarenheter finns från andra länder och finns det några nackdelar? Vad säger forskningen och hur kan vi skapa en så tillåtande miljö som möjligt för att genomföra detta?

Medverkande:
Paulina Brandberg, bitr. arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister, Liberalerna
Lina Fridén, ordförande, RFSU
Lina Nordquist, gruppledare riksdagen och ledamot Socialutskottet, Liberalerna
Emma Wallengren, master i global hälsa från Karolinska institutet, RFSU

Läs mer om seminariet om hemaborter i Almedalsprogrammet

Kontakta RFSU i Almedalen

Under hela veckan möter vi politiker, beslutsfattare och andra aktörer inom civilsamhället för att lyfta frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Vill du boka ett möte, bjuda in till en programpunkt, eller bara säga hej? Ta kontakt med Anders Schröder, projektledare för Almedalen 2023: anders.schroder@rfsu.se