Till sidans huvudinnehåll

Bolivias förbättrade ekonomi minskar mödradödligheten

Vid Rolando Villena Villegas, Bolivias ombudsman för mänskliga rättigheter, 2015 besök till Sida, var RFSU inbjuden till panelsamtal.

Mycket har hänt i Bolivia och en rad nya lagar påverkar såväl rätten till abort som civilsamhällets möjlighet att verka. 

– Att tala om mänskliga rättigheter i Bolivia är att beröra komplicerade processer. Vi påverkas av en lång tids fattigdom. Men när vi nu lyckats förbättra ekonomin och minskat fattigdomen har vi också minskat barna- och mödradödligheten, sa Rolando.

Förra året valdes Evo Morales till president för tredje gången. Han har genomdrivit stora förändringar och bland annat omdefinierat Bolivia till en plurinationell stat med 36 språk. Ursprungsbefolkningen har fått en annan plats i samhället och regeringen har bedrivit en aktiv utjämningspolitik. Dessutom har det skett en förskjutning från katolicismen till en mer sekulär stat. Trots det har katolska kyrkan en stark ställning, vilket påverkar såväl synen på abort som homosexuellas rättigheter.

– Befolkningen är väldigt influerad av katolska kyrkan och andra religioner som fördömer abort. Vi har också försökt diskutera samkönade partnerskap, men blev omedelbart kritiserade av kyrkan, berättade Rolando.

Kvinnornas inflytande i politiken har ökat och nästan hälften av parlamentarikerna i det nyvalda parlamentet är kvinnor. 225 artiklar i den nya grundlagen berör mänskliga rättigheter och däribland kvinnors rättigheter, trafficking och könsbaserat våld. Samtidigt finns det en kulturell tendens att normalisera våldet, precis som i resten av Latinamerika, menade Rolando.

– Det har alltid förekommit våld och rättsväsendet står handfallen inför det. Dom har inte förstått att våldet är en social sjukdom. Åklagarna förväntar sig att kvinnor ska vara nästan döende för att fallen ska tas upp.Utmaningen vad gäller den nya abortlagen är ungefär densamma.

Numera är det tillåtet att genomgå abort vid våldtäkt, incest eller vid fara för kvinnans liv eller hälsa. Men implementeringen är ett problem.

– Det är intressant att se hur brett man skyddar mänskliga rättigheter, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, i grundlagen. Men abortlagstiftningen är svår att tillämpa på grund av bristen på kännedom om den, bristen på regelverk och det sociala motstånd som finns, sa RFSU:s MR-jurist Wilson de los Reyes Aragon.

Rolando höll med och hänvisade åter till den katolska kyrkans inflytande och patriarkala modeller som styr synen på huruvida kvinnan ska få bestämma över sin egen kropp eller inte.

– Abort är ett allvarligt tema och en kvinnas möjlighet att göra abort beror mycket på hennes sociala tillhörighet. I första hand är det kvinnor i medel- och överklassen som har tillgång till det idag, sa han.

Liksom på många andra ställen runt om i världen har också frågan om samvetsklausuler dykt upp inom den bolivianska läkarkåren. Våra partnerorganisationer vittnar om hur detta ytterligare försvårar möjligheten till abort. Det är dock inte något som Rolando tycks känna till.

– Läkarna tar inte upp samvetsfrågan externt. Dom har en yrkesstolthet och vill inte diskutera det öppet, sa han.