Skola i Kambodja

Kambodja

Kambodjas tidigare våldsamma historia med inbördeskrig präglar fortfarande landet. Trots stora förbättringar vad gäller hälsa och utbildning finns fortfarande en utbredd fattigdom.

Homosexualitet är inte kriminaliserat men diskrimineringen är utbredd. Abort är lagligt under vissa omständigheter men de flesta känner inte till lagstiftningen och abort är tabubelagt. Tillgången till sexualundervisning är begränsad.

RFSU:s samarbeten i Kambodja

The Cambodian Center for Human Rights (CCHR)

är en MR-organisation som jobbar med påverkansarbete, stärkande av lokalsamhället samt nätverkande med andra icke-statliga organisationer. Genom samarbetet med RFSU vill CCHR förbättra och garantera hbt-personers mänskliga rättigheter i landet. Projektet riktar främst in sig på politiker, CSOs och andra icke-statliga organisationer.

Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC)

är IPPF-medlem och erbjuder SRHR-tjänster i landet. RFSU stöttar RHAC:s påverkansarbete gällande sexualundervisning, tillgång till fri abort samt sexualitet och icke-diskriminering. Bland annat uppmärksammar RHAC transexuellas krav på hormonbehandling, vilket idag inte finns att tillgå från den statliga sjukvården.

Rainbow Community Kampuchea (RoCK)

startades år 2009 och drivs av hängivna aktivister och volontärer. Det är landets första registrerade hbtq-organisation. Inom den närmaste tiden kommer RoCK fokusera på att påverka lagen så att homosexuella par ska få adpotera barn och gifta sig samt att transsexuella ska kunna ändra sitt juridiska kön. 

     
I Kambodja är information till unga om sex, kropp och relationer begränsad. RHAC:s unga sexualupplysare åker ut i byarna med sina mopeder för att tala med barn och unga och svara på deras frågor.
Se fler filmer om RHAC:s arbete här.