Till sidans huvudinnehåll
En grupp av kvinnor och barn gör upp en eld på bolivianska landsbygden

Bolivia

Trots att Bolivia är ett medelinkomstland lever fortfarande en stor del av befolkningen i fattigdom och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är begränsad.

Abort är tillåtet under vissa omständigheter, men stigma och skam kopplat till abort och ett undermåligt hälsosystem gör att tillgången är dålig. Den bolivianska konstitutionen erkänner SRHR. I den står att äktenskapet är reserverat för man och kvinna, men det står också att det är förbjudet att diskriminera hbtqi-personer. Trots detta finns utbredd diskriminering. Tillgången till sexualundervisning är begränsad.

Våra partners i Bolivia

CIES – Salud Sexual y Reproductiva

Organisationen strävar efter att öka tillgången till sexualundervisning i grundskolan, samt att erbjuda mer ungdomsvänlig vård och rådgivning gällande SRHR. CIES jobbar med ungdomsnätverket "Tu Decides" samt ett nätverk av lärare som bedriver sexualundervisning. Organisationen jobbar även för att utbildningsdepartementet ska involvera sexualundervisning i den nationella läroplanen; ett område RFSU har lång erfarenhet inom. 
CIES

CDD/Bolivia – Católicas por el Derecho a Decidir

Som en katolsk och feministisk organisation arbetar CDD/Bolivia för kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och sin sexualitet. CDD/Bolivia vill bland annat förbättra tillgången till säker och laglig abort i Bolivia. Organisationen kräver att nuvarande lagstiftning verkställs i praktiken men även att abort avkriminaliseras helt. Tack vare sitt starka engagemang i abortfrågan, samt nära arbete med beslutsfattare och andra lokala organisationer, är CDD/Bolivia nu ledande förespråkare för rätten till säker och laglig abort i landet.
CDD

CDC – Capacitación y Derechos Ciundadanos

CDC var ursprungligen en organisation med fokus på mänskliga rättigheter. Idag arbetar CDC också med hbtqi-rättigheter i Bolivia. Med lång erfarenhet och kunskap om juridiska rättigheter för hbtqi-personer arbetar CDC med att utbilda domare och magistrater samt med att minska stigman i samhället.

Colectivo Rebeldia (CORE)

Få organisationer i Bolivia arbetar systematisk med rätten till säker och laglig abort, men Colectivo Rebeldía är en av dem. Colectivo Rebeldía arbetar i den mest konservativa regionen i landet och strävar efter att ge röst åt marginaliserade kvinnor samt kvinnor från ursprungsbefolkningen. Colectivo Rebeldía tar ställning för en avkriminalisering av abort och samordnar den största och viktigaste nationella alliansen om aborträtten mellan civilsamhällesorganisationer i landet (Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto) Colectivo Rebeldia (CORE)

CDH - Comunidad de Derechos Humanos

CDH arbetar med att följa upp globala och regionala mekanismer för mänskliga rättigheter inom SRHR. De genomför också påverkansarbete gentemot myndigheter för att rekommendationer från sådana mekanismer ska bli verklighet. CDH:s arbete kommer också att inriktas på utbildning av offentliga tjänstemän som ansvarar för att tillämpningen av redan befintliga lagar vad gäller till SRHR. Comunidad de Derechos Humanos