Bolivia

Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever i fattigdom och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är begränsad, framförallt för de allra fattigaste.

Abort är tillåtet under vissa omständigheter men stigma och skam kopplat till abort och ett undermåligt hälsosystem gör att tillgången är dålig.

I den bolivianska konstitutionen står att äktenskapet är reserverat för man och kvinna men det står också att diskriminering av hbtq-personer är förbjudet. Trots detta finns utbredd diskriminering. Tillgången till sexualundervisning är dålig.

RFSU i Bolivia

CIES – Salud Sexual y Reproductiva 

Strävar efter att öka tillgången till sexualundervisning i grundskolan, samt att erbjuda mer ungdomsvänlig vård och rådgivning gällande SRHR. Organisationen jobbar även för att utbildningsdepartementet ska involvera sexualundervisning i den nationella läroplanen; ett område RFSU har lång erfarenhet inom. 

CDD - Católicas por el Derecho a Decidir 

som en katolsk och feministisk organisation arbetar CDD för kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och sin sexualitet. CDD vill bland annat förbättra tillgången till säker och laglig abort i Bolivia. Organisationen kräver att nuvarande lagstiftning verkställs i praktiken men även att abort avkriminaliseras helt. Tack vare sitt starka engagemang i abortfrågan, samt nära arbete med beslutsfattare och andra lokala organisationer, är CDD nu ledande förespråkare för rätten till säker och laglig abort i landet.

Capacitación y Derechos Ciundadanos (CDC)

var ursprungligen en organisation med fokus på mänskliga rättigheter. Idag är det en av de ledande institutionerna inom hbtq-rättigheter i Bolivia. CDC har lång erfarenhet och kunskap om juridiska rättigheter för hbtq-personer på både nationell och internationell nivå. CDC kommer att vara en del av RFSU:s kapacitetsstärkande initiativ Learning for Change.

Colectivo Rebeldia (CORE)

Få organisationer i Bolivia arbetar systematisk med rätten till säker och laglig abort, men CORE är en av dem. CORE strävar efter att ge röst åt marginaliserade kvinnor samt kvinnor från ursprungsbefolkningen. CORE tar ställning för en avkriminalisering av abort och en minskning av mödradödligheten som orsakas av osäkra aborter.