Till sidans huvudinnehåll
Fem flickor i vita saris

Nätverk i Asien

I Asien samarbetar RFSU med två regionala aktörer.

Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights, APA, är en regional organisation baserad i Bangkok. APA har 33 medlemsorganisationer runt om i regionen. APA verkar för att mobilisera civila samhället och hålla stater ansvariga för de åtaganden de gjort gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

APA har lång erfarenhet av globalt påverkansarbete och kommer i vårt samarbete stärka kapaciteten hos civila samhällsorganisationer i olika länder i regionen när det gäller SRHR och globala processer. Det kan till exempel handla om att underlätta deltagandet i UPR-processer, om att ta fram nationella och regionala strategier för SRHR eller om uppföljningar av Agenda 2030.

The Asian-Pacific Resource & Research Centre for Women, ARROW, är en regional organisation med huvudkontor i Kuala Lumpur, Malaysia. ARROW bildades 1993 för att främja och försvara kvinnors rättigheter med fokus på SRHR. ARROW arbetar tillsammans med sina medlemsorganisationer i 16 länder i regionen för att förbättra kvinnors villkor och för jämställdhet.

Abort är olagligt i många länder i regionen och i de länder där det finns en lagstiftning är den ofta omgärdad av restriktioner och tillgången till säkra aborter är låg. ARROW har bildat ett aborträttsnätverk i fem länder i regionen som ska arbeta för att förändra lagstiftning, öka kunskapen om abort samt verka för att stigma kring abort ska mildras. De fem partnerländerna är Bangladesh, Kambodja, Nepal, Indien samt Filippinerna. Lagstiftningen och tillgången till abort i dessa länder ser väldigt olika ut, men målet är att nätverket ska bidra till att stärka arbetet för säkra aborter på nationell, regional och global nivå.