Liberia

Liberia är det senaste landet där RFSU inleder samarbeten med lokala partnerorganisationer.

Liberia är ett litet land med ca 4 miljoner invånare och ligger i Västafrika. Under de senaste decennierna har Liberia genomlevt både inbördeskrig och Ebolautbrott, men håller nu på att återhämta sig. RFSU kommer att samarbeta med organisationer som jobbar med SRHR-frågor lokalt och nationellt i Liberia.

Könsstympning är utbrett i landet, speciellt inom vissa etniska grupper. Sexuella våldsbrott är tyvärr också vanliga, och många kvinnor blev utsatta under inbördeskriget. Det finns lagar mot sådana brott och många rapporterar till polisen, men det följs sällan upp bland annat på grund av bristande resurser hos polisen.

Abort är endast tillåtet under vissa omständigheter i Liberia, till exempel om det är fara för kvinnans liv eller om graviditeten är en följd av en våldtäkt eller incest. I praktiken är det dock väldigt svårt att få genomgå en laglig och säker abort då det krävs två läkarintyg samt rättsligt intyg ifall det är en graviditet som är en konsekvens av ett brott. Därmed är möjligheterna till säker abort väldigt begränsade.

Hbtq-personer behöver ofta dölja sin sexuella identitet för att undvika stigma och diskriminering. Det saknas lagar för att skydda hbtq-personers rättigheter och sexuella handlingar mellan män är förbjudna.

Under 2019 jobbar RFSU med att identifiera samarbetspartners. Mer information kommer snart.