Till sidans huvudinnehåll

Ny modell för sexualundervisning i Bolivia

Sedan 2010 arbetar RFSU:s bolivianska samarbetspartner Cies med att lansera en ny modell för sexualundervisning för barn. Nu vill utbildningsministern vill få in upplägget i den nationella läroplanen.

Modellen har  genomförts i 20 pilotskolor med så goda resultat att utbildningsministern vill få in upplägget i den nationella läroplanen. 

– Den vanliga sexualupplysningen är väldigt biologiskt orienterad. Med den här modellen tas även saker som jämställdhet, hbtq-frågor, relationer, känslor och sexuellt våld upp, berättar Iván Prudencio, programhandläggare på RFSU:s förbundskansli.

Nyligen skrev utbildningsministern under ett certifikat för de lärare som valt att utbildas och certifieras av Cies enligt deras metod. Det är ett steg i rätt riktning. Organisationens förhoppning i längden är att certifieringen görs av staten så att modellen mer effektivt kan implementeras på landets alla skolor.

– Cies har använt evidensbaserade metoder för att mäta effekten av undervisningen. De mäter kunskap, attityd och beteende hos lärare och elever före respektive efter sexualundervisningen. De har även fokusgrupper och diskuterar. Det är en bidragande orsak till att utbildningsministeriet nu vill ha in modellen i den nationella läroplanen, säger Iván.

Könsrelaterat våld är ett utbrett problem i Bolivia. Flickor, men även pojkar, är ofta offer för våld i hemmet, skolan och i samhället i övrigt. Sju av tio kvinnor säger sig varit utsatta för detta, enligt en undersökning av UNICEF. Dessa alarmerande siffror har lett till en ny lag som ger ökat skydd för kvinnor. Det har också gjort att man förstått behovet av förebyggande arbete, där sexualundervisningen utgör en viktig del. Tack vare Cies sexualundervisningsprojekt har frågan om sexuellt våld börjat lyftas även i skolorna. När barnen väl började prata om det visade det sig att sexuella övergrepp var vanligare än man hade känt till.

– Projektet har utgjort en viktig ögonöppnare. När barnen började lära sig om integritet och rätten till sin egen kropp, förstod de också att de kunde säga ifrån när någon rörde vid dem på ett sätt de inte ville. Nu finns det också nedskrivna riktlinjer för hur lärarna ska agera i situationer där barn som berättar om sexuella övergrepp, säger Anastasia Lundqvist, även hon programhandläggare.

Att projektet fokuserar på undervisning för en så pass ung målgrupp är unikt. Det kan göras mycket tack vare Cies goda rykte i Bolivia. Organisationen har kliniker runt om i landet och är dessutom kända för sina goda kontakter med makthavare. Det ger dem legitimitet att prata om sexualundervisning.

– Givetvis har RFSU också bidragit. Vi har uppmuntrat Cies att jobba med barn och inte bara ungdomar. Och vi har medverkat genom att kvalitetssäkra de delar av materialet som handlar om hbtq-frågor och genus. I ständig dialog med Cies förstås, säger Anastasia.