Vår styrelse

Varje år väljer RFSU Göteborgs medlemmar en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen består av ideellt arbetande personer.

Sittande styrelse valdes på årsmötet den 24 februari 2019.

Kontakta personer i styrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Ordförande
Sofia Blomgren

Vice ordförande
Jenny Lundgren

Kassör
Eliza Öhberg

Medlemsansvariga
Alex Öhgren
Sara Hawén

Ledamöter
Jonis Bader
Anna Mo Welin

Suppleanter
Sara Hawén
Jamak Rezaie