Till sidans huvudinnehåll

RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades 1933 och vi har sedan dess arbetat ihärdigt för allas frihet att få vara, välja och njuta!

Om oss

RFSU Stockholm är den självklara organisationen att engagera sig i för invånare med ett sexualpolitiskt intresse i Stockholms län. Vi är en stark, effektiv och inkluderande medlemsorganisation, som fortsätter att växa.

RFSU Stockholm har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Vi vill att RFSU Stockholm ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Medlemskap

RFSU Stockholm har omkring 1600 medlemmar. Många av medlemmarna är aktiva inom föreningens olika aktivitetsgrupper, projekt och kampanjer.

Det är våra medlemmar som är själen i föreningen. Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Välkommen att höra av dig, kontakta oss via mejl på stockholm@rfsu.se så kan vi berätta mer.

Bli medlem i RFSU!  

Så här är vi organiserade

RFSU Stockholm är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden medlemsförening.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar i RFSU Stockholm har rösträtt vid årsmötet. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Styrelsen utser ett arbetsutskott som leder styrelsens arbete mellan styrelsemötena. 

Styrelsemöte hålls cirka tio gånger per år. Om du vill komma i kontakt med styrelsen, kanske ta upp ett förslag eller skicka en förfrågan, mejla till stockholm@rfsu.se 

Gilla gärna oss på Facebook

Här hittar du RFSU Stockholms kommunpolitiska program
Här hittar du RFSU Stockholms landstingspolitiska program

Våra aktiviteter

Viktiga länkar