Till sidans huvudinnehåll

Välkommen till RFSU Dalarna!

RFSU Dalarna är en ideell förening som verkar inom Dalarna med bas i Falun. Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta.

RFSU Dalarna vill vara en arena för engagemang för alla dalsbor som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU Dalarna har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Bli medlem i RFSU!  

Årsmötet 2022!

Välkommen på årsmöte hos RFSU Dalarna 24/2 kl 19:00. Här hittar du alla handlingar och annat som rör årsmötet:
Årsmötet 2022

Engagera dig!

Vi vill att RFSU Dalarna ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen för RFSU Dalarna eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta oss på mejladressen dalarna@rfsu.se

Årsmötet 2022

Gilla oss gärna på facebook