Sexualundervisning

Här hittar du information om RFSU Göteborgs sexualundervisning.

Vill du läsa om RFSU på lättare svenska? Klicka här!

RFSU Göteborgs sexualundervisning innebär att utbildade informatörer håller normkritisk och antidiskriminerande sexualundervisning för unga på högstadie- och gymnasieskolor, inklusive språkintroduktionsklasser, HVB-hem, fritidsgårdar samt andra verksamheter för unga.

Utgångspunkten för arbetet är att verka för rätten till sexuell hälsa, rätten till information om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion.

Syftet med våra sexualundervisningspass är att skapa rum för samtal, reflektion och informationsspridning om sex. Vi arbetar interaktivt med övningar som ger kunskap och skapar delaktighet. Vi förmedlar också information om vart en deltagare kan kan vända sig för vidare frågor eller för personligt stöd.

Våra pass är ett komplement till den egna verksamhetens arbete.

Sex utgångspunkter för vår sexualundervisning:
- Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet.
- Vi utgår från ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet.
- Vi arbetar kunskapsbaserat, normkritiskt och antirasistiskt.
- Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken informatörernas eller elevernas.
- Vi arbetar för att skapa delaktighet och att undervisningen ska vara relevant för de vi möter.
- Vi har alltid fokus på ömsesidighet och samtycke.

                    Klicka här för att boka!

Har du frågor om vår sexualundervisning kan du skicka ett mail till undervisning.gbg@rfsu.se eller ringa 031-708 79 98. 

När du kontaktar oss hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs den här. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via epost.

Vill du veta mer?

Material från RFSU