Till sidans huvudinnehåll

Sexualundervisning

Här hittar du information om RFSU Göteborgs sexualundervisning.

RFSU Göteborgs sexualundervisning innebär att utbildade informatörer håller normkritisk och antidiskriminerande sexualundervisning för unga på högstadie- och gymnasieskolor, inklusive språkintroduktionsklasser, HVB-hem, fritidsgårdar samt andra verksamheter för unga.

Om våra olika pass

Baspass: kunskap om kroppen, sex och relationer

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Längd: 120 minuter (inklusive rast)
Gruppstorlek: Max 25 elever
Kostnad: 2 000 kronor per pass

Syftet med ett baspass är att skapa utrymme för normkritiska, lustbejakande och faktabaserade samtal om sex och relationer.

Under ett baspass pratar vi om

 • vad kärlek är och kan vara
 • lustanatomi: könsorganens utseende, funktion och variation samt hjärnans betydelse för att känna lust
 • ömsesidighet, kommunikation och gränser
 • säkrare sex med och utan kondom

Vill du? Om ömsesidighet, kommunikation och gränser

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet
Längd: 120 minuter (inklusive rast)
Gruppstorlek: Max 25 elever
Kostnad: 2 000 kronor per pass

Hur kan man veta att den man har sex med vill? Hur kan man veta vad man själv vill? RFSU:s informatörer arbetar med filmserien Vill du? och leder deltagarna i diskussioner om samtycke, ömsesidighet, tjat och gråzoner.

Fokus Hiv

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet
Längd: 120 minuter (inklusive rast)
Gruppstorlek: Max 15 elever
Kostnad: Ingen

Med en normkritisk ansats undervisar RFSU:s informatörer om hiv ur ett socialt och medicinskt perspektiv. 

Under ett Fokus hiv-pass pratar vi om

 • Hiv-virus och hur behandlingen funkar
 • Alla människors lika rättigheter oavsett hivstatus
 • Normer kring hiv
 • Sexuellt överförbara sjukdomar, säkrare sex och testning


Utgångspunkter för vår sexualundervisning

 • Vi grundar vår sexualundervisning på RFSU:s tre friheter: friheten att vara, friheten att välja och friheten att njuta. Ingens frihet får bli en annans ofrihet.
 • Vi utgår från ett positivt, bejakande och lustfyllt perspektiv på sexualitet.
 • Vi arbetar kunskapsbaserat, normkritiskt och antirasistiskt.
 • Vi pratar om sex på en allmän nivå och tar inte upp egna erfarenheter under passet, varken informatörernas eller elevernas.
 • Vi arbetar för att skapa delaktighet och att undervisningen ska vara relevant för de vi möter.
 • Vi har alltid fokus på ömsesidighet och samtycke.

Boka sexualundervisning

Kontakt

Har du frågor om vår sexualundervisning kan du skicka ett mail till undervisning.gbg@rfsu.se eller ringa 031-708 79 98. 

När du kontaktar oss hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med RFSU Göteborgs integritetspolicy. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter via epost.

Vill du veta mer?

Material från RFSU