Om RFSU Göteborg

Föreningen RFSU Göteborg är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Föreningen har sitt säte i Göteborg och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vill du läsa om RFSU på lättare svenska? Klicka här!

RFSU Göteborg arbetar för alla personers rätt till kärlek och sexualitet, och för ett samhälle där alla behandlas jämlikt och jämställt.

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.

Vad vi gör

Vi pratar med unga om sex, till exempel genom att våra skolinformatörer besöker skolor. Våra medlemmar deltar i olika event, till exempel festivaler och liknande, för att prata sex, dela ut kondomer och uppmärksamma sexualpolitiska frågor. Vi ordnar föreläsningar, driver kampanjer och för diskussioner om sex, sexualitet och sexualpolitik. Vi håller utbildningar och producerar metodmaterial för att öka kunskap kring sex och säkrare sex.

Vill du vara med?

När du blir medlem i RFSU är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv. Du kan också bli aktiv i vår verksamhet genom att gå någon av våra utbildningar, bli skolinformatör, starta en sexualpolitisk aktivitetsgrupp, eller jobba som volontär vid något av våra evenemang.

Vår verksamhet

Om föreningen