Välkommen till RFSU Malmö!

Välkommen till RFSU Malmö! Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta!

Om oss

RFSU Malmö vill vara en arena för engagemang för alla som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. 

RFSU Malmö har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet. Vi arbetar både professionellt och ideellt för att uppnå det i RFSU Malmö. Mer information om vår professionella verksamhet

Vi vill att RFSU Malmö ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

 

Bli medlem och stöd oss!

Många av medlemmarna är aktiva inom föreningens olika aktivitetsgrupper, projekt och kampanjer.

Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta då oss på malmo@rfsu.se eller besök oss på Facebook

Vill du köpa vår bok [sek:s]? Beställ via: malmo@rfsu.se

Framsidan av boken [sek:s] i flera färger

Kontakta RFSU Malmö

Besöks- och postadress:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö

E-post lokalföreningen: malmo@rfsu.se

E-post informatörer och utbildningar: 
upplysning.malmo@rfsu.se
sexforalla@rfsu.se

Telefon: 040-305700

Skype: "RFSU Malmö"

Rådgivning
Just nu är vår rådgivningsverksamhet stängd. Vi utvärderar verksamheten så att vi kan bli bättre.

Medan vi håller rådgivning via mail och telefon stängd kan du kontakta
RFSU-chatten som är öppen måndagar 19-20 och torsdagar 14-15

Du kan också besöka Centrum för Sexuell Hälsa och ungdomsmottagningen på nätet, umo.se.

 

Läs också