Välkommen till RFSU Malmö!

Välkommen till RFSU Malmö! Vi välkomnar alla som vill engagera sig enligt RFSU:s värderingar: friheten att vara, välja och njuta!

Få hjälp med sexualundervisningen - boka en lärarföreläsning med RFSU Malmö!

Vi på RFSU har tagit fram inspirationsföreläsningar för att stötta lärare i att stärka och utveckla sin sexualundervisning. Vi kan fram till 15 juni erbjuda dessa pass helt utan kostnad, tack vare bidrag från Skolverket. 

RFSU Malmö erbjuder föreläsningarna: 

Prata sex och relationer med era elever

Kondomer, samtycke och hbtq - vad ska man prata om och hur? Med fokus på förhållningssätt, metoder och tips pratar vi om vad som funkar och inte funkar när man pratar
sex med unga. Vi utgår från ungas erfarenheter och funderingar, målen för sexualundervisning och hur undervisningen kan bli mer inkluderande, öppen och främjande.

Prata samtycke med era elever

Metoo, porrdiskussioner och en ny sexualbrottslagstiftning. Hur pratar man med unga om kommunikation, gränser och schysst sex? Med avstamp i praktiska metoder från vårt Vill Du?-material, framtaget för att motverka sexuella övergrepp, pratar vi om hur man kan jobba främjande för ömsesidighet och bra kommunikation i sexualundervisningen.

Praktisk information om föreläsningarna
Båda föreläsningarna är 2 timmar långa, har 30 platser och riktar sig till skolpersonal på högstadiet och gymnasiet. Ni behöver tillhandahålla lokal. Vi har ett begränsat antal
föreläsningar som erbjuds utan kostnad perioden 15 april - 15 juni, så först till kvarn gäller!
Boka genom att kontakta Yahia Saleh på yahia.saleh@rfsu.se, eller 070-4655608.

Om oss

RFSU Malmö vill vara en arena för engagemang för alla som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. 

RFSU Malmö har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet. Vi arbetar både professionellt och ideellt för att uppnå det i RFSU Malmö. Här hittar du mer information om vår professionella verksamhet.  

Vi vill att RFSU Malmö ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

 

Bli medlem och stöd oss!

Många av medlemmarna är aktiva inom föreningens olika aktivitetsgrupper, projekt och kampanjer.

Vill du engagera dig i styrelsen eller vara aktiv på annat sätt i föreningen? Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta då oss på malmo@rfsu.se eller besök oss på facebook

Kontakta RFSU Malmö

Besöks- och postadress:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
214 20 Malmö

E-post lokalföreningen: malmo@rfsu.se

E-post informatörer och utbildningar: 
upplysning.malmo@rfsu.se
sexforalla@rfsu.se

Telefon: 040-305700

Skype: "RFSU Malmö"

 

Rådgivning
Just nu är vår rådgivningsverksamhet stängd. Vi utvärderar verksamheten så att vi kan bli bättre.

Medan vi håller rådgivning via mail och telefon stängd kan du kontakta: rfsu.se/chatt
RFSU- chatten är öppen:
Måndagar 19-20
Torsdagar 14-15
eller:
Centrum för Sexuell Hälsa
Ungdomsmottagningen på nätet;
umo.se

 

Läs också