Till sidans huvudinnehåll

Därför är vi medlemmar!

Det finns många anledningar att gå med i RFSU. Här får du möta några av oss!

Ellen Westlund2

Ellen Westlund, medlem sedan 2017

För Ellen var steget att bli medlem ett sätt att aktivt visa sitt stöd för RFSU och sitt engagemang i våra frågor. Särskilt intresserad är hon av det som rör rätten till den egna kroppen, samtycke och ömsesidighet. Medlemskapet har också inneburit möjlighet för Ellen att utbilda sig till informatör. 
– Nu är det arbetet som informatör som driver mig. Jag möter ständigt nya människor och tillsammans lyfter vi upp viktiga och intressanta samtal. Diskussionen äger rum i ett tryggt rum där alla är inkluderande och blir lyssnade till. Att det dessutom görs utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv känns viktigt för mig. 

Hanna Öfors

Hanna Öfors, medlem sedan 2017

Hanna valde att engagera sig i RFSU eftersom hon brinner för SRHR-frågor.
– Jag vill vara med och kämpa för varje människas rätt till njutning och till att hitta och uttrycka sin sexuella identitet. Som person med en normbrytande funktion är jag smärtsamt medveten om att det är långt ifrån en verklighet för alla. Men det kan RFSU vara med och ändra på.
Hanna blev medlem i samband med att hon gick informatörsutbildningen. Idag är hon särskilt engagerad i frågor som rör sexualitet och funktionalitet.
– Det är en fråga som ofta glöms bort. Detta trots att de flesta personer har varierande funktionsförutsättningar över livet -kort- eller långvarigt.

Balder igen

Balder Sarmentero, medlem sedan 2009

Det var när Balder fick upp ögonen för sexualupplysning som han ville gå med i RFSU. Som nyfrälst informatör tyckte han om att hålla samtal om sex och sprida den kunskap han själv saknat tidigare. Idag fortsätter han vara medlem för att stärka RFSU:s röst i politiska frågor som till exempel förlossningsvården samt vårt internationella arbete med sexualupplysning till alla.
– Men det bästa med att vara medlem är att få dela värderingar och gemenskap med så många andra smarta människor. Samt att få Ottar, världens bästa medlemstidning!

Amanda Thieme, medlem sedan 2012

För Amanda är RFSU den givna plattformen för alla som är intresserade av sexualitetsfrågor. Hon tycker att RFSU hanterar dessa frågor på ett professionellt sätt och känner att hon genom sitt medlemskap är med och bidrar till att avdramatisera och normalisera sex och sexualitet.
– Som medlem i RFSU får du möjlighet att utbilda dig, påverka och själv utbilda andra. Att få och sprida kunskap om saker som på grund av tabu annars förblir oberörda, känns både roligt och viktigt.
Amanda tycker att den viktigaste frågan för RFSU är att fortsätta vara en aktör som i frågor om sexualitet finns till för alla människor, oavsett bakgrund, läggning, identitet, sysselsättning eller preferenser.
– En tillgänglig och bra sexualupplysning för alla är en viktig del i att skapa förutsättningarna att känna sig själv, kunna ta vara på sin sexuella hälsa och skapa trygga, lustfyllda och ömsesidiga sexuella kontakter.

Wiktor Södersten

Wiktor Södersten, medlem sedan 2004

Wiktor har ett outplånligt minne av att ha läst Ottar - boktidningen under 80-talet, men att han då inte funderade över att RFSU var en organisation att bli medlem i. När han väl ställdes inför möjligheten så var det självklart att gå med!
– Jag är medlem för att RFSU står för en vetenskapligt grundad syn på sexualitet. I ett samhälle där sex fortfarande inte diskuteras öppet och fördomsfritt så är det centralt att för motverka förtryck av individer och sexuella uttryck.
För Wiktor är det viktigt att RFSU fortsätter vara en medlemsstyrd organisation. Därför är han involverad i det pågående arbetet med att se över våra stadgar.

Sara Sjölander

Sara Sjölander, medlem sedan 2016

Sara pluggar genus det var när hon kände att hon ville hitta ett sätt att praktisera all teori som hon sökte sig till RFSU. För att få mer hopp och pepp gick hon RFSU:s skolinformatörsutbildning och inför denna blev hon medlem.
– Idag är jag medlem för att jag gillar RFSU:s arbete i skolor. Det är kul, pedagogiskt och viktigt.
Sara driver också en separatistisk grupp för personer som rasifieras tillsammans med två andra inom lokalföreningen.
– Då jag framförallt arbetar kring antirasism så känns det viktigt att vara del i en organisation som praktiserar viss självkritik och är villig att lyssna in rasifierade medlemmar. Vi har mycket förändringsarbeta kvar att göra, men det är också något som sporrar mig att fortsätta.