Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s insamlingspolicy

Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha en säker och tillfredställande sexualitet, samt att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. RFSU samlar in pengar i syfte att inom ramen för RFSU:s Idéprogram:

  • Stödja insatser som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och
  • Stödja insatser som utvecklar området SRHR och
  • Öka allmänhetens kännedom och kunskap om nödvändigheten av området SRHR.

    För att uppnå transparens i insamlingen följer vi insamlingspolicyn: RFSU:s Insamlingspolicy (pdf)