Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för RFSU.se

Här beskriver vi hur tillgänglig RFSU.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten.

RFSU.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på RFSU.se

För närvarande uppfyller webbplatsen delvis kraven.

Vi medvetna om följande brister kring tillgängligheten på RFSU.se:

Allmänna problem

Problem för dig som använder skärmläsare

  • Vissa PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade och fungerar därför inte korrekt med skärmläsare. Pdf-filer kommer att åtgärdas och uppdateras löpande.
  • Samtliga videofilmer på webbplatsen är inte syntolkade eller textade. Filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att åtgärdas och uppdateras löpande.
  • RFSU:s poddar är inte transkriberade eller sammanfattade. Poddar publicerade efter 23 september 2020 kommer att åtgärdas och uppdateras löpande.
  • På vissa artikelsidor är rubriker (H1-H6) inte korrekt strukturerade. Vissa rubriker saknar även text. Detta ska åtgärdas och uppdateras löpande.
  • Det finns bildlänkar utan alt-text som gör att personer som använder skärmläsare inte vet vad avsikten med länken är. Detta ska åtgärdas och uppdateras löpande.

Problem för dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Det är inte helt säkerställt att allt innehåll kommer i en logisk ordning på samtliga sidor för dig som navigerar med tangentbord.

Externa tjänster som används på webbplatsen

Lagen säger att aktörer ska, så långt det är möjligt, använda sig av tredjepartslösningar som är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. Lagen ska dock inte vara tillämplig på digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda aktören eller står under dess kontroll.

För vissa tjänster använder RFSU tredjepartslösningar:

Så testar vi tillgängligheten på RFSU.se

Vi har granskat rfsu.se med hjälp av en oberoende aktör. Senaste bedömningen gjordes den 13 augusti 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:
E-post: info@rfsu.se
Telefon: 08-692 07 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen så snart vi kan.

Denna redogörelse uppdaterades onsdag 2 september 2020.