Till sidans huvudinnehåll

Vår integritetspolicy

Här kan du läsa vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Riksförbundet för sexuell upplysning, (Org.nr 802002-8133), nedan kallad “RFSU” är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och andra tjänster knutna därtill. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken “Kontakta oss” längst ned på sidan.

Ny lag, GDPR

Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet. Detta kan sägas vara de grundläggande principerna för all personuppgiftshantering. Hanteringen ska vid tidpunkten för insamlandet alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, hanteringen får inte i ett senare skede frångå dessa.

RFSU ska genom denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Vad är en personuppgift?

Definitionen av en personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning, fotografier mm. 

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Rättslig grund

RFSU ska alltid ha en rättslig grund när vi hanterar dina personuppgifter. Det finns flera olika grunder vi lutar oss mot i olika situationer.

Samtycke

Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till RFSU, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. För bilder vi publicerar kräver vi samtycke av den det berör.

Avtal

Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och RFSU. Det rör t.ex. beställning av varor eller vissa tjänster. Det ingår då i avtalet att RFSU hanterar dina personuppgifter för att RFSU ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Lagstöd

Bokföring kopplat till beställning av vissa tjänster, såsom material från vår materialbank sparas i sju år enligt bokföringslagen. Personuppgifter kopplat till betalning sparas under den perioden och gallras sedan.

Berättigat intresse

I vissa fall finns det ett berättigat intresse för RFSU att hantera personuppgifter för att informera om vår verksamhet. Det gäller t.ex. RFSU:s insamling där vi gör utskick till potentiella givare och uppvaktar tidigare givare inom den tidsram som är angiven kopplat till hanteringen. Det gäller även vissa former av nyhetsbrev, där personer på listan tidigare har anmält sig och där man finns kvar tills det att man avanmäler sig.

Olika typer av behandlingar

Beställningar av informationsmaterial, anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser samt bokning av informatörspass m.m.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av tidningen Ottar (namn, adress och e-post) eller något av våra nyhetsbrev (namn, e-post och i vissa fall tjänst) sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter ur dessa register och gör användare anonym. Se särskilt vad som gäller bokföring under rättslig grund.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar eller konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Inom tre månader görs registret anonyma.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med deltagande i referensgrupp eller liknande grupp sparas bara så länge som det krävs för administrationen av den gruppen, och används för kallelser, diskussionsfrågor, utvärderingsenkäter eller annat närliggande. Inom tre månader efter avslutat deltagande görs registret anonyma.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial från vår beställningstjänst sparas i 15 månader. Därefter gallrar RFSU registret och gör beställare anonyma efter 15 månaders inaktivitet. Bokföringen sparas emellertid i sju år enligt lagkrav.

Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och arbetsplats) som lämnas i samband med beställning av RFSU:s sexualupplysning till din arbetsplats sparas så länge vi har ett samarbete. RFSU gallrar registret och gör beställare anonyma efter 15 månaders inaktivitet. Bokföringen sparas emellertid i sju år enligt lagkrav.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer) som lämnas i samband med givande av gåva till RFSU sparas i tre år från gåvotillfället. Bokföring sparas i sju år enligt lagkrav.

RFSU har ett separat förtydligande av RFSU:s avtalsvillkor för hantering av medlemmars personuppgifter.

För all övrig hantering som faller utanför dessa ovan nämnda ska RFSU tydligt påvisa vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge vi har hanteringen, vilken rättslig grund vi lutar oss mot, vad ändamålet är. I övriga delar gäller policyn även den hanteringen.

RFSU säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall administreras utskick av personuppgiftsbiträden och då ställer vi krav på dessa leverantörer att inte lämna ut personuppgifterna till obehörig tredje part.

Cookies

RFSU lagrar cookies av våra användare. Vi gör det för att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare. Det anses vara ett berättigat intresse för RFSU att spara cookies på vår hemsida.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta RFSU:s webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Rätt att begära information, rätt till rättelse

Vill du veta om mer RFSU behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos RFSU och att få uppgifter rättade.

Om du har frågor eller är missnöjd med hur RFSU behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till gdpr@rfsu.se

Du kan anmäla RFSU till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Läs också: