Till sidans huvudinnehåll
Ett glatt gäng under en träff med nätverket.

Ungdomsnätverket

Är du under 26 år och intresserad av frågor kring sexuella och reproduktiva rättigheter? Är du intresserad av ungdomsinflytande och sexualpolitik? Då är Ungdomsnätverket något för dig!

Vad vi gör

RFSU:s ungdomsnätverk jobbar med ungas engagemang inom frågor som rör sexuella och reproduktiva hälso- och rättigheter i en säker miljö. Nätverket jobbar på lokal, nationell och internationell nivå med ungdomsfrågor och ungdomsengagemang. Ungdomsnätverket ordnar nationella träffar där vi samlas för att utbyta erfarenheter och idéer. Vi försöker också samlas på RFSU:s nationella träffar så som kongressen.

Vårt syfte

Syftet med nätverket är att ge unga personer inom RFSU en säker plats att utvecklas och lära sig mer om RFSU. Vi arbetar med peer-education inom nätverket vilket innebär att vi hjälps åt att lära varandra om sexualupplysning och sexualpolitik. Vi är också med att stärker varandra på kongresser och i lokalföreningar för att våga ta plats och ge ett demokratiskt utrymme för unga inom organisationen.

Internationellt samarbete

YSAFE, Youth Sexual Awareness for Europe, är ett regionalt ungdomsnätverk som representerar 39 länder inom Europa och Centralasien och är en del av International Planed Parenthood Federation (IPPF). RFSU:s ungdomsnätverk har en naturlig koppling till YSAFE och varje år får en ung person från RFSU åka och representera Sverige på YSAFE:s årsmöte.

Följ oss!

Du kan också se vad vi håller på med just nu eller ta kontakt genom att bli medlem i Ungdomsnätverkets Facebook-grupp

För mer information kring hur du kan engagera dig i ungdomsnätverket är du välkommen att mejla Sanna på sanna.vanno@rfsu.se.

OBS! Medlemsavgiften för personer under 26 år är reducerad till 50 kr. 

Bli medlem i RFSU