Till sidans huvudinnehåll

Proposition: Medlemsavgifter för RFSU

Här presenteras rapporten och propositionen om medlemsavgifter för RFSU.

Kongressen 2021 fattade beslut om att utreda vilka hinder för medlemskap som finns för unga under 18 år och personer som saknar personnummer eller bankkonto samt undersöka ett införande av ett kostnadsfritt medlemskap till unga under 18 år och personer som saknar bankkonto. Dessutom har Förbundsstyrelsen gett Förbundskansliet i uppdrag att utreda övriga medlemsavgifter till propositionen kring medlemsavgifter till kongressen 2023.

I rapporten presenteras först utredningen av hinder för medlemskap och införande av kostnadsfritt medlemskap. Därefter presenteras utredningen av övriga medlemsavgifter. Anledningen till att dessa båda utredningar samlas i en rapport är att dessa utredningar hänger ihop och att ett helhetsgrepp kring medlemsavgifterna behöver tas.

Avslutningsvis, innan bilagan, följer propositionen, det vill säga förslagen till beslut om medlemsavgifter.

Ladda ner propositionen om medlemsavgifter

Rapport och proposition om medlemsavgifter för RFSU (pdf)