Till sidans huvudinnehåll
Porträttbild på Lina Fridén

Lär känna Lina Fridén

Statsvetare med stort kontaktnät i både civilsamhälle och offentlig sektor. Här berättar Lina Fridén mer om sig själv och vad hon kommer att prioritera om hon blir vald till RFSU:s nya förbundsordförande.

Beskriv kort din bakgrund

Min studiebakgrund är i huvudsak inom statsvetenskapen, men mitt stora intresse de senaste åren har handlat om organisering och organisationsutveckling. Jag drivs av tanken på att skapa möjligheter för andra att genom sin kapacitet och engagemang förbättra världen. Jag är övertygad om att människor genom att organisera sig kan skapa reell och långgående förändring och därför tycker jag att ideell organisering och dess förutsättningar är otroligt spännande. De senaste tio åren har jag därför på olika sätt arbetat med civilsamhällesfrågor på en övergripande och strategisk nivå, både på myndighet, inom civilsamhället och däremellan. Jag har också haft förtroendet att få leda RFSU Stockholm under några år, och sitter nu RFSU:s förbundsstyrelse som ledamot.

Vad kan du bidra med i förbundsstyrelsen?

Jag kan genom min erfarenhet från olika delar av RFSU bidra med en förståelse för hur beslut bör diskuteras och förankras för att vi ska röra oss framåt som ETT RFSU, där alla enskilda delar av vår organisation faktiskt jobbar tillsammans. Erfarenheten ger mig också förståelse för hela RFSU:s intressen och behov.

Jag kan bidra med ett inlyssnande ledarskap, där hela styrelsens kompetenser får komma till användning och som skapar förutsättningar för att fatta goda beslut. Mina nätverk och min erfarenhet i det svenska civilsamhället gör att jag kan bidra till att bygga allianser och sätta RFSU i sammanhang vi idag står utanför.

Min erfarenhet och kontaktnät i offentlig sektor gör att jag kan bidra med en förståelse för vilka beslut och processer som är på gång, hur beslutsgångarna ser ut och var vi som organisation kan ha inflytande. Mina RFSU-erfarenheter och kompetens i strategisk styrning kan hjälpa oss navigera det nya politiska landskapet och förankra vårt nya idéprogram i hela RFSU

Vilka tre största utmaningar ser du för RFSU den närmsta tiden?

Omvärlden och det politiska läget har förändrats fort och vi har inte alltid hängt med. Det kommer påverka oss på många plan framöver och förändra förutsättningarna för hur vi kan jobba. Dels på uppenbara sätt, såsom vilka sexualpolitiska beslut som fattas och vilken dialog vi kan ha med politiker, dels på andra områden såsom förutsättningar för internationell verksamhet, klinisk verksamhet, hur vi kan arbeta i våra lokalföreningar.

En stor utmaning för oss är att analysera konsekvenserna av detta för alla delar av RFSU, och sedan välja strategier. Relaterat till det finns ytterligare utmaningar, såsom att säkerställa att vi jobbar tillsammans som en organisation och därmed rustar oss för att leverera på vårt uppdrag och kunna hantera motstånd. En del av det är att implementera det nya idéprogrammet och se till att alla medlemmar känner sig trygga i RFSU:s värderingar. Slutligen behöver vi bli trygga i att vara en växande medlemsrörelse som välkomnar fler och möjliggör engagemang.

Detta visste ni inte om mig!

Jag uppskattar alltid ett riktigt bra kalkylark och blir ofta hånad av min familj för att jag gillar att använda Excel.