Till sidans huvudinnehåll
Forskaren och debattören Elza Dunkels får årets RFSU-pris.

Årets RFSU-pris går till Elza Dunkels

Docenten, forskaren och debattören Elza Dunkels tilldelas 2020 års RFSU-pris. RFSU-priset delas ut varje år till en person eller organisation som verkat för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet.

RFSU:s förbundsstyrelses motivering

”I en tid då såväl politiska beslut som synen på sexualitet grundade sig på moralism och känsloargument kämpade Elise Ottesen-Jensen för allas rätt till kunskap om sin kropp, sexualitet och relationer som grundade sig på vetenskap, forskning och evidens. Hon drevs av en tillit till människans förmåga att med kunskap och information själv fatta centrala beslut om sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. En central utgångspunkt i Ottars arbete var därför att samtal om sex och relationer måste utgå från varje individs behov och frågor.

Elza Dunkels bidrar, genom sin forskning och sitt vetenskapliga förhållningssätt, med viktig och välbehövlig kunskap om barn- och ungas relationsskapande på nätet. När debatten om unga och nätet allt för ofta utgår från vuxenvärldens oro står Elza Dunkels på de ungas sida.

Hon lyfter konsekvent ungas egna behov, frågor och färdigheter, ungas rätt till digital kompetens och ungas möjligheter att själva vara förändringsaktörer. Som debattör bidrar hon med fakta i debatter som ofta är känslosamma. Hon står upp för forskningen och barns rättigheter, även när det blåser. Elza Dunkels har därför i sitt mångåriga forskningsarbete och sin roll som folkbildare tydligt arbetat i Ottars anda och bidragit till en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer.”

Elza Dunkels kommentar

– Jag är så glad och stolt över att få ta emot det här priset. Att ens nämnas i samma mening som Elise Ottesen Jensen och hennes kamp mot moralism och förljugenhet känns fantastiskt. Och samtidigt förpliktigande. Hon gav inte upp och det tänker inte jag heller göra, säger Elza Dunkels.

Bilden på Elza Dunkels är fotograferad av Gitta Willén under licensen CC BY SA 4.0

Presskontakt på RFSU

Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Tel: 076-160 33 07
E-post: matilda.strom@rfsu.se

Tidigare RFSU-pristagare

2019 Eva Bonde
2018 Födelsevrålet och BB-ockupationen i Sollefteå
2017 Kristina Gemzell Danielsson
2016 Johan Holmström
2015 Elsie Johansson
2014 Salar Shalmashi
2013 Ligga med P3
2012 Nour El-Refai
2011 Johanna Koljonen
2010 Staffan Bergström
2009 Pija Lindenbaum
2008 Birgitta Stenberg
2007 Rosengårdsskolans Satellitskola och projektet Genant
2006 Tiina Rosenberg och Don Kulick
2005 Sharaf hjältar
2004 Elin Ek och Maria Örtengren
2003 Lotta Löfgren-Mårtenson
2002 Claes Hultling
2001 Walter Heidkampf och Birgitta Segelström
2000 Fittjaskolan
1999 Elisabeth Ohlson
1998 Lars Molin
1997 Filmen Väninnor
1996 Bullen
1995 Barbro Westerholm
1994 Kamratposten
1993 Marc Bygdeman
1992 Nils Borgfors
1991 Hanna Olsson