Till sidans huvudinnehåll
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde var en av 8000 världsledare, aktivister och företag som var på plats på FN konferensen i Nairobi förra året.

Han ska se till att corona inte stoppar kampen för SRHR

Vad har RFSU:s förbundsordförande Hans Linde gemensamt med Danmarks kronprinsessa Mary? De har båda fått i uppdrag av FN att se till att kampen för bland annat minskad mödradödlighet och preventivmedel för alla går framåt, coronapandemi till trots.

För ett år sedan träffades 8000 världsledare, aktivister och företag på en FN-konferens och lovade flera miljarder dollar till bland annat minskad mödradödlighet och minskat könsbaserat våld. En av dem som fått i uppdrag att se till att de högtflygande planerna blir verklighet är RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.

Firade 25 år sedan Kairokonferensen

Förra året träffades FN:s befolkningsfond UNFPA i Nairobi i Kenya för en stor konferens för att uppmärksamma att det då var 25 år sedan den legendariska Kairokonferensen 1994. UNFPA är ett FN-organ som fokuserar på sexuell och reproduktiv hälsa och konferensen i Kairo räknas som en milstolpe i det internationella arbetet med SRHR-frågor. Vid konferensen i Kairo fick man 179 länder att skriva under en handlingsplan för SRHR-frågor och jämställdhet och förra året var det dags för en uppföljning.

– Målet med konferensen förra året var att snabba på takten i arbetet med SRHR. Man kom också överens om att inrätta en kommission som ska följa upp hur arbetet fortskrider och se till att både gamla och nya löften verkligen infrias, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.

Tusentals löften från hela världen

Vid konferensen i Nairobi gav allt från världsledare till aktivister och privata företag inte mindre än 1 250 löften om åtgärder inom SRHR-området. Redan har vissa löften infriats, till exempel har Sudan förbjudit könsstympning. Men sedan dess har också coronapandemin slagit till med full kraft och nu är Hans Linde en av dem som ansvarar för att se till att det internationella arbetet med SRHR fortsätter att gå framåt trots en värld som är lamslagen av corona.

– Just nu är vi i ett läge där många av de framsteg vi gjort hotas av coronapandemin. Till exempel ökar mödradödligheten och tillgången till preventivmedel och säkra aborter minskar. Det är framförallt flickor, kvinnor och hbtq-personer som betalar ett högt pris för den här pandemin, säger Hans Linde.

Består av både aktivister och prinsessor

Kommissionen består av 28 personer från hela världen, allt från civilsamhällesföreträdare till forskare, världsledare och kronprinsessan Mary av Danmark.

– Det känns väldigt högtidligt och hedrande att få vara med i detta arbete. Flera av de andra kommissionärerna är personer som jag har en väldigt stor respekt för och som arbetat ett helt liv för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Det är också väldigt inspirerande och häftigt att se hur RFSU är en del av en global rörelse. Det finns så många människor runt om i världen som delar våra värderingar och kämpar för samma sak som vi. Det ger mig mycket hopp!